Η ΔΕΗ αναζητά ήδη μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού που λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου νομικά γραφεία ή εταιρείες στις οποίες θα αναθέσει τη διεκδίκηση απαιτήσεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η νέα αυτή πολιτική εισπράξεων καθιερώνεται για πρώτη φορά από τη ΔΕΗ στη βάση ενός πιλοτικού προγράμματος που θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση στην Αττική.

Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί ύστερα από ένα δίμηνο εφαρμογής του και εάν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, θα επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.

Τα γραφεία που θα επιλεγούν θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση 10.000-20.000 υποθέσεων οφειλών μέσης αξίας 10.000 ανά υπόθεση. Η ΔΕΗ έχει καταρτίσει ήδη τον κατάλογο των καταναλωτών που θα παραδώσει στις εταιρείες που θα προσλάβει για την είσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών της, βάσει τριών συνδυαστικών κριτηρίων. Το βασικότερο είναι το ύψος της οφειλής και το βάθος χρόνου αυτής, το δεύτερο το «προφίλ» του καταναλωτή, εάν δηλαδή έχει ανταποκριθεί ή όχι σε προηγούμενους διακανονισμούς και το τρίτο, η σχέση του με άλλες παραβατικότητες, όπως για παράδειγμα η σύλληψή του για ρευματοκλοπή.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, θα ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • Εντοπισμός οφειλετών των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν μεταβληθεί χωρίς να έχει ενημερωθεί σχετικά η ΔΕΗ.
  • Επικοινωνία / διαπραγμάτευση με στόχο την εξωδικαστική διευθέτηση (υπαγωγή σε διακονισμό της οφειλής / ρύθμιση σε δόσεις) και την είσπραξη.
  • Σύνταξη και αποστολή /κοινοποίηση απλών επιστολών ειδοποίησης ή και εξωδίκων προσκλήσεων.

Σε δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσει η δικαστική διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο πλαίσιο της οποίας το νομικό γραφείο θα προχωράει σε έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σχόλια