Οι ορισμοί δημιουργούνται, υπάρχουν και ισχύουν -όσο αντέχουν. Κυρίως για αυτό ευθύνεται η εξέλιξη των πολιτισμών. Ορίζοντας ελλειπτικά δημιουργούμε ποίηση ενώ, ορίζοντας προσθετικά τείνουμε προς…