Η αντίδραση του αρχιεπισκόπου στη δήλωση προθέσεων της αναπληρώτριας υπουργού κυρίας Σίας Αναγνωστοπούλου για την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απαλλαγής, σύμφωνα και με τη γνώμη της…