Χωρίς του νυν πρυτάνεις θα γίνουν οι προσεχείς εκλογές στα πανεπιστήμια. Αυτό απεφάνθη χθες το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απαντώντας σε σειρά ερωτημάτων που υπέβαλε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ως προς τον νόμο-πλαίσιο 4009 που ψηφίστηκε το 2011. Το ΝΣ απάντησε τα ακόλουθα:

– Οι νυν πρυτάνεις δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα, αφού ο νόμος 4009 προβλέπει μόνο μία θητεία. Θα μπορούσαν να το κάνουν εάν η θητεία τους είχε διακοπεί με την ψήφιση του νόμου-πλαίσιο, κάτι που το προέβλεπε ο νόμος.

– Καθώς η θητεία των πρυτάνεων είναι τετραετής, καθηγητές πανεπιστημίου που έχουν λιγότερο από τέσσερα χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του πρύτανη, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν όταν πάρουν σύνταξη και να προκηρυχθούν εκ νέου εκλογές.

– Καθηγητές σε ΑΕΙ του εξωτερικού μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα έστω κι αν έχουν ξεπεράσει τα 67 χρόνια, φτάνει να είναι πλήρους απασχόλησης στο ΑΕΙ του εξωτερικού.

Σχόλια