Το Υπουργείο Παιδείας μετά την απόφαση του ΣτΕ να κρίνει αντισυνταγματικό το ισχύον σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ των πολυτέκνων, τριτέκνων και λοιπόν κατηγορικών, θα προχωρήσει άμεσα στη νέα νομοθετική ρύθμιση στην οποία θα προβλέπεται η χωρίς όρους μετεγγραφή του στα ΑΕΙ, όπως γινόταν παλαιότερα.

Πλέον όσοι υπάγονται σε αυτήν θα δίνουν κανονικά εξετάσεις με όλους τους υποψηφίους και ανάλογα με το τμήμα στο οποίο πέτυχαν την εισαγωγή τους θα μπορούν ελεύθερα να μετεγγραφούν σε ένα ομοειδές του τμήμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Δηλαδή θα μπαίνουν στα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με τα ίδια μόρια όλοι οι υποψήφιοι, αλλά εκείνοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα δικαιούνται ελεύθερης μετεγγραφής.

Παράλληλα λαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου της Κεφαλονιάς, ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις θα μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον θέσεις τα τμήματα των ΑΕΙ, ΤΕΙ. Μετά τον καταστροφικό σεισμό στο νησί που προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια αλλά και σχολικές μονάδες, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να καταθέσει ρύθμιση με την οποία οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικών μονάδων της Κεφαλονιάς θα μπορούν να εισαχθούν σε ξεχωριστό αριθμό θέσεων, σε ποσοστό 0,5%.

Σχόλια