Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, το ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung και ο Κωστής Παπαϊωάννου δημιούργησαν και παρουσίασαν το εγχειρίδιο «Ας μιλήσουμε καθαρά για την Ακροδεξιά», που απευθύνεται σε νέους με στόχο να τους ατσαλώσει απέναντι στον ρατσισμό και τον ναζισμό.

Λειτουργεί ως ενημερωτικό ανάγνωσμα αλλά και ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Δίνει πληροφορίες για την ιστορία του φαινομένου, παραθέτει ορισμούς για τις λέξεις που συνδέονται μ’ αυτό και κυρίως ανατρέπει τους διαδεδομένους μύθους που συνοδεύουν την ακροδεξιά προπαγάνδα.

SKMBT_C55214121219590

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τον ορισμό του δεξιού εξτρεμισμού και τον διαχωρισμό από όρους όπως ρατσισμός, φασισμός, εθνικισμός, αντισημιτισμός και νεοναζισμός.
  • Την ιδεολογία και την μορφή του δεξιού εξτρεμισμού.
  • Τη σχέση του δεξιού εξτρεμισμού με τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Μια σύντομη ιστορική αναδρομή: φασισμός στην Ευρώπη, ιστορία του δεξιού εξτρεμισμού στην Ελλάδα.
  • Συμβουλές για την αντιμετώπιση ακροδεξιών και ρατσιστικών επιχειρημάτων.
  • Αναφορά στους οργανισμούς και τις κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τον δεξιό εξτρεμισμό και τον ρατσισμό στην Ελλάδα και τη βοήθεια που προσφέρουν.

Το κείμενο συμπληρώνουν τέσσερεις σύντομες ιστορίες γνωστών εικονογράφων.

Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν. Σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι διαθέσιμο στις διευθύνσεις www.fes-athens.org και www.hlhr.gr

 

Σχόλια