Σελίδα γύρισε η Ιταλία ύστερα από τρία χρόνια ύφεσης και στασιμότητας καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας Istat.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν πιο μέτρια ανάκαμψη, της τάξης του 0,1-0,2%. Πρόκειται για το καλύτερο τριμηνιαίο μέγεθος για την ανάπτυξη από το 2011. Συνολικά, η Ιταλία κατέγραψε 14 τρίμηνα ύφεσης ή μηδενικής ανάπτυξης.

 

Σχόλια