Με οριστική δικαίωση της ελληνικής εταιρείας ΦΑΓΕ ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο η δικαστική διαμάχη με την αμερικανική εταιρεία Chobani περί του «ελληνικού γιαουρτιού/Greek yoghurt».

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι προκειμένου να πωληθεί γιαούρτι ως «Greek yoghurt» στη χώρα θα πρέπει:

1. να παρασκευάζεται σύμφωνα με μια διαδικασία στράγγισης που αφαιρεί τον υδαρή ορό γάλακτος,

2. να μην περιέχει πρόσθετα ή συντηρητικά

3. να παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και δύο ακόμη ανώτατοι δικαστές αρνήθηκαν να δώσουν άδεια στην Chobani να ασκήσει αίτηση αναίρεσης της απόφασης, με το σκεπτικό ότι δεν εγείρεται κανένα αμφισβητήσιμο νομικό στοιχείο, όπως διευκρινίζει ανακοίνωση της ΦΑΓΕ.

Τα μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ, απαγορεύοντας στην Chobani να πωλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Greek yoghurt στραγγιστό γιαούρτι που παρασκευάζεται στις ΗΠΑ.

Η διαταγή του Δικαστηρίου υποχρεώνει την Chobani να αποζημιώσει τη ΦΑΓΕ για τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αίτησης της πρώτης για άδεια προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ η Chobani υποχρεούται επίσης να καλύψει το υπόλοιπο των εξόδων του αγγλικού Εφετείου, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών.

Τα τελευταία χρόνια, η ΦΑΓΕ έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στη βρετανική αγορά, ενώ η Chobani κυριαρχεί στην αγορά γιαουρτιού στις ΗΠΑ.

Σχόλια