Το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε σήμερα μια δέσμη νομοσχεδίων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την τραπεζική ένωση, δήλωσε κυβερνητική πηγή.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο προβλέπει την ύπαρξη ενιαίας εποπτικής Αρχής για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, ενιαίο σύνολο κανόνων για το κλείσιμο ή την αναδιάρθρωση προβληματικών τραπεζών και ενιαίο ταμείο.

Για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους φορολογούμενους της Ευρωζώνης, οι πολιτικοί της ΕΕ διαμόρφωσαν έναν νόμο, βάσει του οποίου –σε περίπτωση χρεοκοπίας μίας τράπεζας– πρώτα θα υφίστανται ζημιές οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι πολύ μεγάλοι καταθέτες της.

Το γερμανικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι πιστωτές και μέτοχοι των γερμανικών τραπεζών που χρεοκοπούν θα υφίστανται ζημιές από το 2015, ένα έτος νωρίτερα από ότι προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την Ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ θα αρχίσει να εποπτεύει τις μεγάλες τράπεζες στις 18 χώρες του ευρώ αργότερα στο έτος, στο πρώτο βήμα προς την τραπεζική ένωση.

Ένα άλλο γερμανικό νομοσχέδιο είναι εναρμονισμένο με τους κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) να προχωρεί σε απευθείας ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

 

Σχόλια