Πρόσφατα στην Καθημερινή δημοσιεύθηκε μια ανάλυση ενός Γερμανικού «συστημικού» ιδρύματος για τις κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την μελέτη η Ελλάδα κατέχει μέσα στην ΕΕ την 28η θέση.

Που σημαίνει:

  • 25η στην αντιμετώπιση της φτώχειας
  • 28η στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στους μακροχρόνια ανέργους
  • 28η στη καταπολέμηση των διακρίσεων
  • 25η στην ισοκατανομή των εισοδημάτων
  • 24η στη πρόσβαση στην υγεία
  • 28η στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών

Γι αυτές τις παρεμβάσεις δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική βούληση.

Υπάρχει όμως «μεταρρυθμιστική» βιασύνη για κάθε κίνηση που αφορά τη συρρίκνωση του δημοσίου χώρου, την αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων, τις οριζόντιες απολύσεις.

Στο μέτωπο των κοινωνικών ανισοτήτων κάποιοι λαλίστατοι «μεταρρυθμιστές» είναι τελείως βουβοί…

Φυσικά, γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν προοδευτικό, αριστερό πρόσημο!

 

Σχόλια