Η κυβέρνηση αναγνώρισε το πρόβλημα για την αποδεδειγμένα στρεβλή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και την καταδίκη της Ελλάδας με βαριά πρόστιμα από την Ε.Ε., για τα χρήματα των αγροτικών “ενισχύσεων” της περιόδου Χατζηγάκη, αλλά απέφυγε να μιλήσει για συγκεκριμένες ευθύνες, δηλώνουν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Γιώργος Κυρίτσης και Θωμάς Ψύρρας σχολιάζοντας την απάντηση που πήραν από τον Υπουργό Οικονομικών σε ερώτησή τους στην Βουλή.

«Ως φαίνεται, η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να του ζητήσει τις ευθύνες που του αναλογούν. Κάποιοι “ανόητοι” φορολογούμενοι πιθανώς να πληρώσουν τα ποσά που με τόση γαλαντομία μοίρασε ο ίδιος, όχι χάριν των πτωχών αγροτών αλλά χάριν και της πελατειακής του απήχησης» τονίζουν οι Βουλευτές της ΔΗΜΑΡ.

_____________________________

– Το Έβδομο Τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. την 16η Ιουλίου 2014 καταδίκασε την Ελλάδα για τα χρήματα των αγροτικών “ενισχύσεων” της περιόδου Χατζηγάκη (απόφαση Τ-52/12). Η Ελλάδα καλείται τώρα να πληρώσει 387,4 εκατ. Ευρώ.

– Ο βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ, κ. Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε στις 18/7/2014 ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα που προέκυψε. Ζήτησε να μάθει εάν θα υπάρξει άμεσα λογοδοσία, ανάληψη και απόδοση ευθύνης στους υπαίτιους για την αποδεδειγμένη στρεβλή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

– Η κυβέρνηση διά του υπουργού Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη  απάντησε την 1/9/2014 επί λέξει ως εξής:

«Η λήψη απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) περί μη συμβατότητας μίας κρατικής ενίσχυσης υποχρεώνει το Κράτος μέλος που την έχει χορηγήσει να ανακτήσει αυτήν από τους λήπτες της ενίσχυσης εντός ταχθείσας προθεσμίας. Συνεπώς, εν προκειμένω, δεν τίθεται κατ αρχήν ζήτημα δημιουργίας δημοσιονομικού κενού συνεπεία της απόφασης αριθμ. Τ- 52/12 του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς υπόχρεες για την καταβολή των προς ανάκτηση των ποσών είναι οι επιχειρήσεις που έλαβαν ενισχύσεις που κρίθηκαν μη συμβατές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες θα αποδειχθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του Κανονισμού περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Σημειώνεται ότι μόνο εφόσον δεν υλοποιηθεί η απόφαση ανάκτησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι πιθανή η έκδοση καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιβολή προστίμου σε βάρος της Ελλάδας, με ταυτόχρονο αποκλεισμό των επιχειρήσεων που ήταν λήπτες της παράνομης ενίσχυσης από κάθε περαιτέρω ενίσχυση μέχρι την ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάκτηση, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση και για κάθε επιμέρους υπόθεση, οι Ελληνικές Αρχές προβαίνουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σε κάθε δυνατή ενέργεια και βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να εξασφαλίζεται η βέλτιστη διευθέτηση για τις επιχειρήσεις. Τέλος, η αρμοδιότητα για τον προσδιορισμό της διαδικασίας επιστροφής των κονδυλίων που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση της απαίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάκτηση μη συμβατών κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την από 17-3-2012 ΕΕ Ε 78/21 απόφαση της Επιτροπής και τη σχετική απόφαση της 16-7-2014 του Γενικού Δικαστηρίου ανήκει στο συνερωτόμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Δηλαδή η κυβέρνηση αναγνώρισε το διαπιστωμένο πρόβλημα και την απαίτηση για τα βαριά πρόστιμα της Ε.Ε., αλλά απέφυγε να μιλήσει για συγκεκριμένες ευθύνες. Επομένως ο κ. Χατζηγάκης ας μη φοβάται. Η κυβέρνηση δεν έχει, ως φαίνεται, σκοπό να του ζητήσει ευθύνες που του αναλογούν. Κάποιοι “ανόητοι” φορολογούμενοι πιθανώς να πληρώσουν τα ποσά που με τόση γαλαντομία μοίρασε ο ίδιος, όχι χάριν των πτωχών αγροτών αλλά χάριν και της πελατειακής του απήχησης.

Ο βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Γιώργος Κυρίτσης, επανέφερε την ίδια ερώτηση μιλώντας για πολιτικές πλέον ευθύνες της κυβέρνησης. Γιατί βεβαίως το μεγάλο ποσό που απαιτεί η Ε.Ε. για τις παράτυπες ενισχύσεις που βαφτίστηκαν αποζημιώσεις κάποιοι  θα τις πληρώσουν. Ποιοι όμως;

Και με την ένοχη σιωπή της κυβέρνησης οι τότε ευθύνες τώρα πολλαπλασιάζονται.

Οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς

Γιώργος Κυρίτσης

Θωμάς Ψύρρας

Σχόλια