Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Γιάννης Πανούσης, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα την φύλαξη των Πανεπιστημιακών χώρων, μετά την απόφαση περί διαθεσιμότητας των Διοικητικών Υπαλλήλων που κάλυπταν τις ανάγκες φύλαξης. Απόφαση που εφαρμόστηκε στο ΕΚΠΑ, με αποτέλεσμα να έχει αναγκαστεί να οδηγηθεί στην λύση των ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το πρόβλημα της φύλαξης του ΕΚΠΑ και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα αυτό, οφείλονται εν πολλοίς στον εντελώς λανθασμένο και – εκ του αποτελέσματος – λανθασμένο τρόπο, με τον οποίο χειρίσθηκε το θέμα της διαθεσιμότητας των Διοικητικών Υπαλλήλων η Κυβέρνηση και τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία (Παιδείας & Διοικητικής Μεταρρύθμισης).

Η ανάγκη φύλαξης των Πανεπιστημιακών χώρων είναι αυτονόητο θέμα κοινής λογικής. Και η ανάγκη αυτή, με βάση τα νέα δεδομένα της πραγματικότητας που δημιουργήθηκε μετά τις αποφάσεις περί διαθεσιμότητας, καλύφθηκε με την ανάθεση του έργου της φύλαξης σε ιδιωτικές εταιρείες. Και εδώ προκύπτει ένα πρώτο ερώτημα σχετικά με τη σύγκριση του κόστους μεταξύ των δύο λύσεων (μόνιμο προσωπικό vs ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία). Να σημειωθεί εδώ, ότι οι αποφάσεις διαθεσιμότητας δεν αφορούσαν όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα, με αποτέλεσμα τα Πανεπιστήμια που δεν ενέπιπταν στο συγκεκριμένο σχεδιασμό, τη στιγμή αυτή να έχουν κανονικά το μόνιμο προσωπικό φυλάκων που είχαν και πριν, ενώ το μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας – το ΕΚΠΑ – να έχει αναγκαστεί να οδηγηθεί στη λύση των ιδιωτικών εταιρειών.

Στον αρχικό σχεδιασμό της διαθεσιμότητας, η κατηγορία του κλάδου φυλάκων καταργήθηκε αλλά δημιουργήθηκαν 15 θέσεις Επιμελητών ΥΕ. Όμως η Εγκύκλιος ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ/261/οικ. 15147(ΑΔΑ:Ω4Φ5Χ-Ε2Ζ) που εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έδινε τη δυνατότητα σε Υπαλλήλους ΠΕ και ΔΕ να δηλώσουν μετά τη διαθεσιμότητα τους νέες θέσεις προτίμησής τους, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ακόμη και κατώτερης κατηγορίας προσωπικού από αυτές που είχαν προ διαθεσιμότητας (δηλαδή οι ΠΕ και οι ΔΕ δικαιούνταν να δηλώσουν και νέες θέσεις ΥΕ). Το αποτέλεσμα ήταν, από αυτές τις 15 θέσεις Επιμελητών (οι οποίες μάλλον προορίζονταν για τους πρώην υπαλλήλους του καταργηθέντος κλάδου φυλάκων), οι 10 να καλυφθούν από πρώην ΠΕ και ΔΕ Υπαλλήλους και μόνο 5 θέσεις να είναι διαθέσιμες για τους ΥΕ Υπαλλήλους του πρώην κλάδου φυλάκων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  1. Με τι τρόπο είχαν σκοπό τα δύο Υπουργεία να λύσουν το πρόβλημα της φύλαξης του ΕΚΠΑ, καταργώντας τον κλάδο Φυλάκων και μη προβλέποντας μια άλλου τύπου μόνιμη λύση; Υπήρχε εξ’ αρχής σχεδιασμός για να μεταβιβαστούν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε ιδιώτες και αν ναι, με ποιο ακριβώς σκεπτικό;
  2. Είχε γίνει εκ των προτέρων ή έγινε εκ των υστέρων συγκριτική μελέτη του κόστους φύλαξης του ΕΚΠΑ, με τη λύση του μόνιμου προσωπικού ή τη λύση ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία; Αν όχι, για ποιο λόγο δεν έγινε; Αν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα της σύγκρισης κόστους και ποια από τις δύο λύσεις εμφανίζεται να είναι η επωφελέστερη για το Ελληνικό Δημόσιο;
  3. Η δυνατότητα των Υπαλλήλων ΠΕ να υποβάλουν προτιμήσεις για θέσεις ΥΕ και ΔΕ, έχουμε επισημάνει και με προηγούμενη Ερώτησή μας (483/26-6-2014) ότι είναι εξαιρετικά προβληματική, γιατί επί της ουσίας οδηγεί στην απόλυση μετά τη διαθεσιμότητα του προσωπικού προσόντων ΥΕ και ΔΕ. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της κατάργησης του Κλάδου Φυλάκων και της κάλυψης των θέσεων Επιμελητών από πρώην Υπαλλήλους ΠΕ. Επιμένουν τα δύο Υπουργεία (Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Παιδείας) στην ισχύ της Εγκυκλίου ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ/261/οικ. 15147(ΑΔΑ:Ω4Φ5Χ-Ε2Ζ), η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία άλλη δικαιολογητική βάση, εκτός από το να οδηγήσει στην απόλυση σημαντικό αριθμό Υπαλλήλων ΥΕ οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας;

Ο Ερωτών Βουλευτής  

Γιάννης Πανούσης

 

Σχόλια