Μετά τους νέους ηλικίας έως 25 ετών, χαμηλότεροι μισθοί (χωρίς τριετίες) έρχονται, δια νόμου, και για τους μακροχρόνια άνεργους – πρώην μισθωτούς που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες του ΟΑΕΔ για διάστημα πάνω από 12 μήνες!

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ημερησία», οι πρώην μισθωτοί που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για πάνω από 12 μήνες θα προσλαμβάνονται χωρίς να μετράει η προϋπηρεσία τους, οι τριετίες δηλαδή, με τον κατώτατο μισθό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα το νέο μέτρο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων των επιτελείων των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας με την τρόικα. και, σύμφωνα με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, σχεδιάζεται να νομοθετηθεί ως «ειδική δράση» – «κίνητρο» για την υποβοήθηση των προσλήψεων της συγκεκριμένης ομάδας ανέργων.

Ο μισθός αυτός θα ισχύει για όσες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν άτομα της συγκεκριμένης ομάδας μέσω του ΟΑΕΔ και, μάλιστα, με την προϋπόθεση να μην απολύσουν προσωπικό. Το ύψος του μισθού, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, θα είναι περί τα 650 ευρώ.

Ο ειδικός μισθός των μακροχρόνια ανέργων (όπως και το αντίστοιχο ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες) θα ισχύει τουλάχιστον έως τα τέλη του 2016, αφού από την 1/1/2017 το Μνημόνιο επιβάλλει την εφαρμογή ενός ενιαίου νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Σχόλια