Ο πολυταλαιπωρημένος και κατακερματισμένος χώρος, αυτός που ονομάζουμε Κεντροαριστερά, είναι σαφές ότι πρέπει να βρει τρόπους ανασυγκρότησης και ενιαίας πολιτικής έκφρασης. Προφανώς, αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή ούτε εύκολη. Δεν αρκεί μόνο η «καλή διάθεση» αν κι αυτή είναι αναγκαία…

Υπάρχουν καλώς ή κακώς διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης και τις απαιτούμενες πολιτικές, παρά το υφιστάμενο σε γενικές γραμμές κοινό πλαίσιο αξιών και αναφορών. Επίσης, μέρος του προβλήματος είναι ότι ένας ισχυρός κοινωνικός χώρος που ψήφιζε «Κεντροαριστερά» σήμερα «αναγνωρίζει τον εαυτό του» στον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι έχει πολιτική συνείδηση «Κεντροαριστεράς». Ενώ ένα άλλο σημαντικό τμήμα λειτουργεί «αυτόνομα» στους επαγγελματικούς και αυτοδιοικητικούς χώρους ως «Κεντροαριστερά» χωρίς να αντιστοιχείται όμως στην κεντρική πολιτική σκηνή με τις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται «ως Κεντροαριστερά».

Το πολιτικό στίγμα της ιστορικής Κεντροαριστεράς έχει «θολώσει» και γιατί έχει ένα μερίδιο ευθυνών για την κρίση και γιατί η συμμετοχή της στην αντιμετώπιση της κρίσης κρίνεται από πολλούς όχι ιδιαίτερα επιτυχής…

Υπάρχουν «αλλοιώσεις» και στην ίδια την πολιτική της έκφραση και στον «λαό της». Αρα ανασύνθεση και ανασύνταξη με το βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Χρειάζεται «θεραπευτική» φυγή προς τα μπρος…

Αναγνώριση των διαφορετικών απόψεων και του κατακερματισμού, αυτοκριτική, λιγότερος εσωτερικός φανατισμός – δογματισμός και πιο ευρύχωρες αντιλήψεις και διαδικασίες. Κυρίως αυτοπροσδιορισμός, με μέτωπο στον νεοφιλελεύθερο συντηρητισμό και στον εύκολο λαϊκισμό. Υπ’ αυτή την έννοια, οι διαδικασίες ανασύνθεσης -παρά την πίεση του πολιτικού χρόνου- είναι μέρος της ουσίας. Το πώς, το πότε, το πλαίσιο, η διαβούλευση, η δομή, η σχέση με τα υφιστάμενα σχήματα, η νέα ηγεσία του κ.λπ. είναι κρίσιμα θέματα, που αν δεν γίνουν σωστά, δεν αποκλείεται να οδηγήσουν πάλι σε «ναυάγιο» τη σχετική προσπάθεια. Τα λάθη του παρελθόντος πρέπει να αποφευχθούν. Φοβούμαι ότι ο τρόπος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προκατέβαλε το συνέδριο της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης, χωρίς να προηγηθούν ευρύτερες διαβουλεύσεις, ζυμώσεις και συνεννοήσεις, ως μία δική της μόνο υπόθεση δεν διευκολύνει τα πράγματα…

Σχόλια