Η εκκοσμίκευση είναι συστατικό στοιχείο ενός κράτους δικαίου και θεμέλιος λίθος της δημιουργίας και της σύστασης του κράτους-έθνους από τον Διαφωτισμό και μετά. Ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος είναι το μόνο σύστημα που διασφαλίζει πλήρως την αμεροληψία του Κράτους έναντι των θρησκειών καθώς και την ουσιαστική άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας ως βασικού ανθρώπινου δικαιώματος.

Η συζήτηση για το διαχωρισμό των δύο αυτών κόσμων, του κοσμικού και του εκκλησιαστικού, είναι συζήτηση για τη γενικότερη ποιότητα της δημοκρατίας που επιθυμούμε για τη χώρα μας και τον πολιτισμό μας

Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφοροι βαθμοί εκκοσμίκευσης, όπως το παράδειγμα της Γαλλίας, το οποίο είναι ένα παράδειγμα απόλυτης εκκοσμίκευσης. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία αφορούσε τη νομική προσωπικότητα των θρησκειών στην Ελλάδα, έδειχνε παραδείγματα αυτής της διαβάθμισης της εκκοσμίκευσης και των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας ανά την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε, λοιπόν, το παράδειγμα της Γαλλίας που είναι το παράδειγμα της απόλυτης εκκοσμίκευσης και έχουμε και το παράδειγμα της Ελλάδας. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αποσαφήνισης των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας προκειμένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων.

Μέσα σε μία διαδικασία διαλόγου στο πλαίσιο του απαραίτητου σεβασμού της ιστορικότητας αλλά και του ρόλου του Κράτους αλλά και της Εκκλησίας θα πρέπει να έχουμε ως στόχο τον διαχωρισμό του Κράτους προκειμένου να καταργηθούν οι θεσμικές συναλληλίες.

Η εκκλησιαστική μεταρρύθμιση έχει αργήσει στην Ελλάδα μερικούς αιώνες ενώ ο διαφωτισμός, το ιδεώδες της Επανάστασης του 1821, καπελώθηκε από ιερούς σκοταδιστές και υστερόβουλους πολιτευτές.

Ο διαχωρισμός της εκκλησίας από το κράτος δεν είναι μόνο επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση της εκκλησίας. Θα σηματοδοτήσει την ενηλικίωση του Ελληνικού κράτους και πολιτισμού.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Κιβωτός της Ορδοδοξίας»

Σχόλια