Κριτική στην προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς «έχει αποτύχει να κάνει ουσιαστικά βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών» ασκεί η Διεθνής Αμνηστία.

Ειδικότερα, στη μεσοπρόθεσμη αξιολόγησή της η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει την αποτυχία της προεδρίας και σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στα σύνορα της Ευρώπης.

Μετανάστες

Παρά τα αρκετά σοβαρά περιστατικά στη θάλασσα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωών ακόμα και από την έναρξη της θητείας της προεδρίας τον Ιανουάριο, η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. εξακολουθεί να εστιάζει στην παρεμπόδιση της εισόδου στην Ε.Ε., παρά στην προστασία. Η κράτηση μεταναστών παραμένει διαδεδομένη στην Ε.Ε. και οι συνθήκες είναι κάποιες φορές εξαιρετικά επισφαλείς, υπογραμμίζει η αξιολόγηση.

Μάλιστα, ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση, ως προεδρεύουσα της Ε.Ε., «να επιδείξει ηγετικό ρόλο και, ιδίως, μέσα στη χώρα, να αντιμετωπίσει τους σοβαρούς ισχυρισμούς αναφορικά με τη μεταχείριση μεταναστών και προσφύγων στα σύνορα της Ελλάδας».

«Έχει καθυστερήσει πολύ μια σημαντική μετακίνηση στην προσέγγιση των θεμάτων μετανάστευσης», δήλωσε ο Νίκολας Μπέγκερ, διευθυντής του γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Η προεδρία έχει ευθύνη να αποτελέσει το παράδειγμα για τα κράτη μέλη, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη, ώστε να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις τη Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, εκπληρώνονται πλήρως, πρόσθεσε ο ίδιος.

Βία κατά των γυναικών

Για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ο διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας Νίκολας Μπέγκερ, «οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ ενθαρρυντικές. Τώρα πρέπει η Ελλάδα να αναλάβει έγκαιρη δράση για την επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και να ενθαρρύνει άλλα κράτη μέλη και την ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμά της».

Ρομά

Για τον σεβασμό στα δικαιώματα των Ρομά, η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει ότι «η έκκληση της Προεδρίας προς τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν και να αντιδρούν αμέσως στα εγκλήματα μίσους, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και έγκαιρη διερεύνηση, δίωξη και προσδιορισμό του κινήτρου διακρίσεων, ήταν ιδιαίτερης σημασίας».

Για τη Διαδικασία «Μετά τη Στοκχόλμη», η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει την απόφαση της ελληνικής Προεδρίας να θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη σχεδίων αναφορικά με τον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (κατευθύνσεις «μετά τη Στοκχόλμη»).

«Είναι κρίσιμης σημασίας η διασφάλιση από την Προεδρία μιας δέσμευσης για την ανάπτυξη μιας πρωταρχικής εσωτερικής στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να τεθούν τα δικαιώματα στον πυρήνα του εσωτερικού νομικού και πολιτικού μηχανισμού και να διασφαλιστεί συνοχή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ» τονίζει η Διεθνής Αμνηστία.

Σχόλια