Με μία απόφαση – βόμβα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωμοδότησε εκ των προτέρων ότι είναι αντίθετες στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι περικοπές των κυριών και επικουρικών συντάξεων κατά 18% από το 2019, όπως συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές.

Στο σκεπτικό αναφέρεται επίσης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει περικοπές συντάξεων μετά από δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη, όπως προβλέπει η νομοθεσία και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

Όπως είναι γνωστό, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωμοδοτεί υποχρεωτικά επί κάθε νομοσχεδίου που αφορά συνταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου τομέα. Ωστόσο, η άποψή του δεν έχει δεσμευτική παρά μόνο γνωμοδοτική ισχύ.

Όπως έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους δανειστές, οι κύριες και στις επικουρικές συντάξεις από το 2019 θα υποστούν εκ νέου περικοπή σε ποσοστό έως και 18%. Μάλιστα αν ληφθεί υπόψη και η μείωση του αφορολόγητου, εκτιμάται ότι οι σημερινοί συνταξιούχοι θα χάσουν έως 1,5 σύνταξη.

Σχόλια