ΕΛΣΤΑΤ: Έλλειμμα 12,7% και χρέος 175,1% το 2013

Τις τεράστιες μεταβολές που έχουν υποστεί θεμελιακά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας (δημόσιο χρέος, έλλειμμα, ΑΕΠ) κατά την περίοδο 2010 – 2013 καταδεικνύει το δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν λίγο η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με αυτό, το ΑΕΠ έχασε πάνω από 40 δισ. ευρώ, το χρέος γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 26,4 ποσοστιαίες μονάδες ως προς το ΑΕΠ -αν και μειώθηκε κατά 11 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 4,6 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, κατά την παραπάνω περίοδο σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:

•Το ΑΕΠ (σε αγοραίες τιμές) μειώθηκε από τα 222,151 δισ. ευρώ το 2010 στα 182,054 δισ. ευρώ το 2013.

•Το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης σαν απόλυτο μέγεθος μειώθηκε, παρά τις ενδιάμεσες αυξομείωσεις, από τα 329,514 δισ. ευρώ το 2010 στα 318,703 δισ. ευρώ το 2013.

Ωστόσο, σαν ποσοστό του ΑΕΠ το χρέος αυξήθηκε από το 148,3% του ΑΕΠ (2010) στο 175,1% του ΑΕΠ (2013). Πιο συγκεκριμένα τα χρεόγραφα (εκτός μετοχών, μη συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών παραγώγων) μειώθηκαν στα 79,2 δοισ. Ευρώ το 2013 από τα 253,4 δισ. ευρώ που ήταν το 2010. Αντίθετα τα δάνεια με αιχμή τα μακροχρόνια, αυξήθηκαν στα 238,6 δισ. ευρώ το 2013 από τα 75,0 δισ. ευρώ που ήταν το 2010.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε πέρυσι «άσπρη τρύπα» τόσο στους ΟΤΑ (ύψους 770 εκατ. ευρώ από, επίσης, πλεόνασμα 693 εκατ. ευρώ το 2012), όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία (ύψους 4,7 δισ. ευρώ από έλλειμμα 2,25 δισ. ευρώ το 2012).

•Το Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης το 2013 κατέληξε να είναι πιο ελλειμματικό από ο,τι ήταν το 2010. Συγκεκριμένα πέρσι έφτασε τα 15,8 δισ. ευρώ (-8,7%) από τα 11,2 δισ. ευρώ (-5,1%) που ήταν το 2010.

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι προχώρησε, παράλληλα, σε αναθεώρηση για το έλλειμμα του 2010 (λόγω, κυρίως, των αναθεωρήσεων των ποσών των φόρων και των πληρωτέων υποχρεώσεων των υπουργείων), του 2011 (λόγω, κυρίως της αναθεώρησης των πληρωτέων υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων) και του 2012 (λόγω, κυρίως, της αλλαγής της αξίας των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας- που δόθηκαν από το ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους- ως έσοδο τόκων.

Ενώ, υπήρξε και μια αναθεώρηση στο χρέος του 2012 ως ποσοστό του ΑΕΠ, λόγω, κυρίως, της αναθεώρησης του ΑΕΠ το ίδιο έτος.

Η πιστοποίηση των στοιχείων από τη Eurostat στις 23 Απριλίου αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την οριστική διευθέτηση του ελληνικού χρέους, σε πρώτη φάση στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 5 Μαΐου, με την ελληνική κυβέρνηση να επιθυμεί την ολοκλήρωση των διαδικασιών το συντομότερο δυνατό και τους Ευρωπαίους να παραπέμπουν για αποφάσεις το φθινόπωρο.

Σχόλια