Ώρα 08:25 : Το facebook κατέρρευσε – οι λογαριασμοί είναι, προσωρινά, εκτός λειτουργίας.

Το μήνυμα που εμφανίστηκε στους χρήστες σε όλο τον κόσμο ήταν αυτό: “Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue. We expect this to be resolved shortly. Please try again in a few minutes”.

Βέβαια, δεν «έπεσε», παγκοσμίως, μόνο το facebook, αλλά και τα Instagram, Tinder, AIM και Hipchat.

Σχόλια