Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν πραγματοποιήσει ειδικές σπουδές στη διοίκηση των μονάδων εκπαίδευσης. Όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό δεν αξιοποιούνταν κατάλληλα. Φρόντιζαν γι’ αυτό ισχυρά συντεχνιακά και πελατειακά δίκτυα.

Αντί να αξιοποιήσει τους εκπαιδευτικούς αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νέα κυβέρνηση φροντίζει να τους απαξιώσει.

Η εκλογή των διευθυντών των σχολείων από τους συλλόγους διδασκόντων απαξιώνει αυτούς τους ανθρώπους, αφού το μοναδικό προσόν που απαιτείται για να διοικήσεις ένα σχολείο είναι η οκτάχρονη προϋπηρεσία και αυτό όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων γίνεται δέσμια μικροεξυπηρετήσεων που θα κάνουν οι διευθυντές σ’ αυτούς που τους ψήφισαν. Οι συνέπειες θα είναι σοβαρές. Θα διχάσει τους συλλόγους διδασκόντων και θα απαξιώσει ακόμα περισσότερο τη δημόσια εκπαίδευση.

Αυτό επιθυμεί μια κυβέρνηση της αριστεράς;

 

 

Σχόλια