Η ΔΕΗ είναι και πρέπει να παραμείνει πυλώνας σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας και να εξυπηρετεί με κοινωνική ευαισθησία όλους τους Έλληνες καταναλωτές

Ο διαμελισμός της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης της χώρας, της ΔΕΗ, η οποία παρέχει το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας, με τη δημιουργία της προς πώληση «Μικρής ΔΕΗ» δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αφού πωλείται το ένα τρίτο των υποδομών –ανεκτίμητης αξίας και απόδοσης-, του παραγωγικού δυναμικού και της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, ούτε τον πραγματικό ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών αφού, σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία, τα κοστολόγια του ρεύματος δεν μειώθηκαν με τέτοιες πρακτικές και το βασικότερο βάζει σε τεράστιο κίνδυνο τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και τον καταναλωτή και να εγγυηθεί την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η Δημοκρατική Αριστερά είναι εναντίον αυτών των ιδιωτικοποιήσεων, που εκποιούν δημόσια αγαθά, όπως εδώ η ενέργεια και το νερό, που σύμφωνα με τα άρ. 5 και 21 του Συντάγματος επιβάλλουν τη μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, και οι οποίες δεν εντάσσονται σε αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην προκειμένη περίπτωση στους στόχους μίας βιώσιμης ενεργειακής στρατηγικής για τη χώρα. Και αυτά τα αρνητικά χαρακτηρίζουν το ψηφισθέν νομοσχέδιο που επιχειρεί τη διάσπαση της ΔΕΗ και την πώληση της Μικρής ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη για τα θέματα της ιδιωτικοποίησης-πώλησης των δικτύων -του ΑΔΜΗΕ- όπως και για το σχέδιο διαμελισμού της ΔΕΗ διαφώνησε στην τρικομματική κυβέρνηση και ανέδειξε το ζήτημα αυτό, όπως και τη διαφωνία της με τον εν λόγω σχεδιασμό, μεταξύ των βασικών λόγων της αποχώρησής της από την Κυβέρνηση.

Σήμερα η κυβέρνηση με αυτή την κρίσιμη για την κοινωνία και την οικονομία επιλογή της παραβλέπει την πραγματικότητα και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη αναθεώρηση της ενεργειακής στρατηγικής στην Ευρώπη και, κυρίως την δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου, όπως: Τις μεγάλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής στήριξης στην περίοδο της κρίσης, την μεγάλη εξάρτηση της παραγωγής ΗΕ από το εθνικό και πολύτιμο συνάμα για την οικονομία και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού κοίτασμα του λιγνίτη και τα πολύτιμα πολλαπλού σκοπού υδροηλεκτρικά έργα και κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας: μικρός πληθυσμός, πολλά νησιά, μικρό μέγεθος βιομηχανικής δραστηριότητας που δεν επιτρέπουν τη σύγκριση με τις μεγάλες «απελευθερωμένες » ενεργειακές αγορές της ΕΕ. Παραβλέπει ότι όλες οι παραπάνω συνθήκες και ιδιαιτερότητες δεν επιτρέπουν τέτοιες επιλογές που μπορεί να αποδειχθούν «μοιραίες» για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και το προσιτό κόστος ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σε μία κοινωνία που έχει εξαντλήσει τα όριά τους και περιμένει μία βιώσιμη προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Μετά από αυτά, το βασικό ερώτημα, στο οποίο κανείς δεν έχει απαντήσει με επιχειρήματα και εμπεριστατωμένη ανάλυση στη σημερινή συζήτηση είναι με ποιο τρόπο ο τεμαχισμός της μεγαλύτερης επιχείρησης κοινής ωφέλειας της χώρας και η πώληση της μικρής ΔΕΗ διασφαλίζει τους τρεις βασικούς στόχους της μεσοπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής της Ελλάδας και της Ευρώπης που είναι α) η ασφάλεια εφοδιασμού β) το ανταγωνιστικό κόστος και γ) η περιβαλλοντική προστασία.

Όσον αφορά τα θέματα της απελευθέρωσης:

Από την πλευρά της παραγωγής, η απελευθέρωση έχει συντελεστεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Νομοθετικά από μία σειρά νόμων, βάση των οποίων οι ιδιώτες λειτουργούν σήμερα επτά (7) μονάδες φυσικού αερίου και χιλιάδες μικρές μονάδες ΑΠΕ, ενώ διαθέτουν και άδειες για μονάδες εκμετάλλευσης ορυχείων και σταθμών παραγωγής, όπου όμως δεν επενδύουν, περιμένοντας άραγε να πάρουν μισοτιμής τις μονάδες της ΔΕΗ, αλλά και τα ανεκτίμητης αξίας υποδομές. Άλλωστε όλες οι ήδη εγκατεστημένες από τους ιδιώτες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν σήμερα στην παραγωγή περίπου το 37% της αγοράς και μάλιστα με πολύ υψηλότερο κόστος από το κόστος της ΔΕΗ. Από την πλευρά της εμπορίας, η αγορά είναι πλήρως απελευθερωμένη και μάλιστα όταν ξεκίνησε ο ανταγωνισμός κυρίως με τις εταιρείες Energa και Hellas Power, που πήραν σημαντικά μερίδια αγοράς και πελάτες από τη ΔΕΗ, τελικά κατέληξε σε σκάνδαλο, αφού οι βασικοί μέτοχοί τους διώκονται σήμερα ποινικά με βαρύτατες κατηγορίες. Τι έγινε αυτή η απελευθέρωση; Πόσα λεφτά καταναλωτών σε περίοδο κρίσης χάθηκαν; Ποιος θα διασφαλίσει ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν;

Από την άλλη πλευρά για ποια άραγε απελευθέρωση της λιανικής αγοράς μιλάμε όταν ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών αδυνατεί σημερα να πληρώσει τους λογαριασμούς και, από δημοσιεύματα, γίνεται λόγος για σωρευμένο ληξιπρόθεσμο χρέος προς τη ΔΕΗ που ξεπερνά το 1,3 δις €; Θα απελευθερωθεί και αυτό; Τι θα γίνουν αυτά τα χρέη; Ποιος θα αναλάβει την προμήθεια ΗΕ των ΔΕΚΟ, του δημοσίου και της βιομηχανίας; Ποιος θα διασφαλίσει τις ΜμΕ που στενάζουν μετά από έξη χρόνια ύφεσης, περιμένοντας τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης!!! Ο ιδιώτης θα προσφέρει δίκτυ προστασίας σε όλους αυτούς, που είναι πλέον του μισού πληθυσμού της χώρας;

Η ενέργεια δεν είναι τηλεπικοινωνίες. Στις τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχει καύσιμο ούτε υφίσταται η υποχρέωση της επάρκειας του εφοδιασμού. Η ενέργεια απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, είναι βιομηχανική δραστηριότητα και κυρίως είναι το πρώτο πολύτιμο αγαθό μιας κοινωνίας και αναπτυγμένης οικονομίας που σέβεται τον εαυτό της. Στις τηλεπικοινωνίες, αν δεν πληρώσεις το κινητό στο κόβουν. Αν δεν πληρώσεις το ρεύμα θα γίνει το ίδιο; Και είναι το ίδιο; θα επιβιώσει έστω και μία μέρα η οικογένεια και η βιομηχανία.   Ας το αναλογιστούμε προτού είναι αργά!!!

Όσον αφορά τα τιμολόγια, ποιος άραγε πιστεύει ότι με την πώληση της μικρής ΔΕΗ αυτό θα γίνουν ανταγωνιστικότερα; Οι τελευταίες αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ, δεν αφορούσαν κόστη ΔΕΗ, αλλά αυξήσεις τέλους ΑΠΕ, όπως και στρεβλώσεων της αγοράς από τις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου. Παρά τις αυξήσεις αυτές όμως, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παραμένουν από τα χαμηλότερα της ΕΕ , σε αντίθεση με τιμολόγια της Γερμανίας και της Ιταλίας που είναι από τα υψηλότερα. Π.χ, για ένα μεσαίο νοικοκυριό, το συνολικό οικιακό τιμολόγιο στην Ελλάδα είναι στα 120 ευρώ /MWh ενώ στην Γερμανία ξεπερνά τα 260 και στην Ιταλία τα 220 Ευρώ. Τέλος, όσον αφορά τη δημόσια επιχείρηση, τον όμιλο ΔΕΗ, η ΔΕΗ παρά τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας και πολύ περισσότερο ότι κλήθηκε επί τρία χρόνια να παράξει υπηρεσίες φορολογικού μηχανισμού του κράτους με το λεγόμενο «χαράτσι», έχει περιορίσει πλέον του 40% τα έξοδα της λειτουργίας της και σήμερα είναι κερδοφόρος επιχείρηση και από τις πρώτες σε αξία μετοχών επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.Οι θετικές προοπτικές της ΔΕΗ για την ανάπτυξή της και την συμβολή της στην εθνική οικονομία επιβεβαιώθηκαν από την αναβάθμιση της από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poors κατά τρεις (3) βαθμούς καθώς και την επιτυχή έξοδό της στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον αναγνώριση των προσπαθειών που κατέβαλε η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες συνθήκες της μεγαλύτερης κρίσης αποτελούν και τα διεθνή δάνεια που εξασφάλισε για την χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων όπως είναι τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Γερμανική KfW. Άραγε δεν είναι οξύμωρο ότι οι διεθνείς αγορές και τράπεζες εμπιστεύονται τη ΔΕΗ μέσα στη κρίση ενώ μέσα στην ίδια της τη χώρα, την οποία έχει στηρίξει όσο καμία άλλη ιδιωτική και δημόσια επιχείρηση τα τελευταία χρόνια, είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν να τη δυσφημήσουν και να περάσουν μία άλλη εικόνα, με άλλα λόγια καθημερινά την στήνουν στον τοίχο, αντί να την επιβραβεύουν.

Μήπως αυτά είναι ένα παιχνίδι συγκεκριμένων συμφερόντων που περιμένουν να αποκομίσουν οφέλη στο όνομα μίας υποτιθέμενης απελευθέρωσης;

Η πώληση της μικρής ΔΕΗ, με αμφίβολο τίμημα και όρους, δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ, αντιθέτως τη θέτει σε τεράστιο κίνδυνο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους στη ΔΗΜΑΡ θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό είναι μείζον για την κοινωνία και την εθνική οικονομία και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να αποφανθούν με Δημοψήφισμα οι Έλληνες πολίτες.

Σχόλια