Πριν από περίπου ένα μήνα επιτεύχθηκε μία τετράμηνη μεταβατική συμφωνία με τους εταίρους, μία συμφωνία σε θετική κατεύθυνση που εμπεριέχει πολλά από τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μία πολιτική σε μία χώρα με έντονα προβλήματα ρευστότητας, ανεργίας και φτωχοποίησης μεγάλης μερίδας του πληθυσμού.

Στην πολιτική όμως το timing είναι παράμετρος αποφασιστικής σημασίας. Σήμερα, όχι αύριο, πρέπει να παρουσιασθεί και να εφαρμοσθεί στην χώρα μας ένα ευρύ πλέγμα δομικών μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς που θα αλλάξει τη χώρα. Αφορά πρωτίστως τους πολίτες της χώρας και όχι τους εταίρους. Από εδώ και στο εξής κάθε καθυστέρηση θα έχει αρνητικές συνέπειες σε όλους τους τομείς.

Η Δημοκρατική Αριστερά με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση και την σχετικά μικρή εκλογική της δύναμη δεν κατάφερε (δυστυχώς για την χώρα) να επιβάλλει έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης και μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς και το πλήρωσε εκλογικά. Σήμερα όμως το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς έχει την ευκαιρία και την εκλογική δύναμη να το κάνει και να αλλάξει την χώρα. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, δυστυχώς μπορεί να μην χαθεί η τελευταία ευκαιρία μόνο για την αριστερά αλλά και για την χώρα.

Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι πολυάριθμες, ενδεικτικά απαιτείται ένα σταθερό, προοδευτικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, μία φορολογική μεταρρύθμιση συνολική και όχι επιμέρους ρυθμίσεις. Επιτακτική είναι η ανάγκη μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού με πολλές δράσεις όπως η κατάργηση κινήτρων για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, η ανάγκη περιουσιολογίου και κτηματολογίου.

Είμαστε η χώρα που  παρουσιάζει υψηλές δαπάνες υγείας χωρίς οι δαπάνες αυτές να μεταφράζονται σε παροχές στους ασθενείς, συνεπώς απαιτούνται άμεσα ρυθμίσεις όπως η πλήρης εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Στον πρωτογενή τομέα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν οι παθογένειες ώστε να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης. Από σήμερα έως και το 2020 θα εισρεύσουν στην χώρα μας κοινοτικοί πόροι περίπου 19 δις ευρώ για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αγροτική ανάπτυξη. Δεν πρέπει αυτοί οι πόροι να πάνε πάλι σε λάθος χέρια. Είναι απαραίτητος ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν μεταξύ άλλων σε παραγωγικές επενδύσεις, στη μείωση της ανεργίας και στις αναγκαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο. Δεν χρειάζονται απορρυθμίσεις και δεν αρκούν απλές ρυθμίσεις οι οποίες δεν επιλύουν μακροπρόθεσμα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνουν όμως οι μεταρρυθμίσεις απαιτείται άμεσα η διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης για την έξοδο από την κρίση, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί προϊόν ευρείας διαβούλευσης με την κοινωνία, τους φορείς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να στηριχθεί σε μια αναδιοργανωμένη δημόσια διοίκηση φιλική προς την αναπτυξιακή διαδικασία. Σε αυτό το νέο μοντέλο απαιτείται η αξιοποίηση του υψηλού μορφωτικού επιπέδου των νέων για τη δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς γνώσης, ενίσχυση της εξωστρέφειας, αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας με εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και σύνδεση της παιδείας και του ερευνητικού ιστού με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Η επιλογή στόχων και τομέων θα καθορίζονται αξιοκρατικά χωρίς την επιρροή τοπικών, κομματικών ή ιδιωτικών συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την μείωση της ανεργίας.Η επίτευξη αυτού του στόχου συναρτάται βέβαια με την υπέρβαση των περιοριστικών πολιτικών που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Η ώρα των τολμηρών αποφάσεων για τις μεταρρυθμίσεις έφτασε. Κάθε καθυστέρηση θα είναι επώδυνη για όλους μας, την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα.

Σχόλια