Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο ΙΟΒΕ τον μήνα Φεβρουάριο και ενώ κατά το διάστημα εκπόνησης της έρευνας δεν ήταν σαφές ακόμα το πλαίσιο μιας δυνητικής συμφωνίας µε τους ευρωπαίους εταίρους, οι προσδοκίες των πολιτών βελτιώνονται σημαντικά, τόσο για τα οικονομικά της χώρας όσο και τα οικονομικά των νοικοκυριών. Η βελτίωση αυτή υπερκαλύπτει την επιδείνωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, µε αποτέλεσμα συνολικά την ενίσχυση του δείκτη

Συγκεκριμένα, σημειώνεται εντυπωσιακή βελτίωση σχεδόν 20 μονάδων, µε το σχετικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να διαμορφώνεται στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας εξαετίας.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, «έχει ενδιαφέρον ότι αντίστοιχη επίδοση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2009, δηλαδή αμέσως μετά από τις αντίστοιχες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα πάντα με Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ στις σχετικές μετρήσεις καταγράφεται σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και σε αυτές των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή υπερκαλύπτει την επιδείνωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, µε αποτέλεσμα συνολικά την ενίσχυση του δείκτη.

Παράλληλα στην Ευρωζώνη, η άνοδος του δείκτη εκπορεύεται από τη βελτίωση των προσδοκιών που καταγράφεται στο Λιανικό εμπόριο και στους καταναλωτές, ενώ σε Υπηρεσίες, Κατασκευές και τη Βιομηχανία, οι προσδοκίες παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

 

Σχόλια