Με μια ιδιαίτερα «σκληρή» ομιλία στη βουλή,  ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης ανέλυσε τους λόγους που το κόμμα του θα καταψηφίσει το πολυνομοσχέδιο. «Είμαστε αντίθετοι με την κυβερνητική πολιτική που συνδυάζει την οικονομική αναποτελεσματικότητα με την κοινωνική αδικία. Διαφωνούμε βέβαια και με την πολιτική που αρκείται σε εύκολους αφορισμούς, αντιτίθεται σε αναγκαίες αλλαγές, αθροίζει συντεχνιακά ζητήματα και εμφορείται από έναν παρωχημένο κρατισμό» τόνισε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, αντιπαραβάλλοντας την εναλλακτική συγκεκριμένη και υπεύθυνη στρατηγική του κόμματός του για τη δημοκρατική έξοδο από την κρίση με ένα εθνικό σχέδιο προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Σχετικά με την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, ο κ. Κουβέλης είπε πως περιλαμβάνει προτάσεις που κάποιες είναι σε σωστή κατεύθυνση εξορθολογισμού, όμως, εξήγησε ότι η κυριακάτικη αργία, η ενιαία τιμή του βιβλίου, το φρέσκο ψωμί στους φούρνους, τα φαρμακεία, η προστασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αποτελούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

«Είναι αναγκαίες αυτές οι ρυθμίσεις προκειμένου να αποτραπούν μονοπωλιακές καταστάσεις και κοινωνικά ανεπιθύμητα αποτελέσματα» τόνισε. Ειδικώς για το θέμα του γάλακτος ο κ. Κουβέλης είπε ότι «παρά τον χλευασμό που επέλεξαν κάποιοι να το αντιμετωπίσουν» η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα ψηλών τιμών στην αγορά απαιτεί διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο κύκλωμα παραγωγής και εμπορίας, όχι μέτρα που θα χτυπήσουν την ελληνική παραγωγή, αυξάνοντας κατακόρυφα τις εισαγωγές.

Ακόμη ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί λύση στο υψηλό κόστος της ενέργειας με την υιοθέτηση ειδικού τιμολογίου, να εξυγιανθεί ο τρόπος καθορισμού των τιμών να ενισχυθούν οι δράσεις για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσα από συλλογικές μορφές δραστηριοποίησης των παραγωγών.

Επανέλαβε δε, την αναγκαιότητα μείωσης στις τιμές του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Επικεντρώνοντας στο θέμα των τραπεζών, ο κ. Κουβέλης είπε πως η όποια διευθέτηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι απαραίτητο να τίθεται υπό την έγκριση της Βουλής με την παρουσίαση όλων των δεδομένων. «Η ανακεφαλαιοποίηση και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα. Τα χρήματα γι αυτήν επιβαρύνουν το χρέος του κράτους, το χρέος των Ελλήνων πολιτών. Είναι λοιπόν ένα μέγιστο πολιτικό ζήτημα και όχι ένα τεχνικό διαχειριστικό θέμα» εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της οικονομίας και να αποτραπεί απειλή του δημοσίου συμφέροντος ο κ. Κουβέλης ανέφερε ότι χρειάζεται αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του τραπεζικού συστήματος και επισήμανε ότι απαιτούνται διευθετήσεις σε βάθος χρόνου κι όχι υπό την πίεση καταστάσεων και μάλιστα υπό την πίεση ιδιωτικών συμφερόντων. Ζήτησε να υπάρχουν ειδικές ρήτρες ώστε το Ταμείο να παραιτείται των δικαιωμάτων του σε αυξήσεις κεφαλαίων μόνο στο μέτρο που αυτό δεν θίγει την κατοχή της καταστατικής πλειοψηφίας των μετοχών.

«Γι αυτό ζητάμε να μεταβιβάσει πακέτα μετοχών σε στρατηγικό εταίρο με δικαίωμα οφέλους από τυχόν μελλοντικές υπεραποδόσεις των τραπεζών» εξειδίκευσε για να τονίσει πως η προοπτική αυτή υποθηκεύεται από την διάταξη του νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κατέληξε δηλώνοντας πως το κόμμα του καταψηφίζει το νομοσχέδιο καθώς είπε πως είναι αντίθετος με αυτά που η κυβέρνηση δέχθηκε και αποφασίστηκαν γιατί υπονομεύουν την προοπτική μιας πραγματικής ανάκαμψης και καθηλώνουν την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.

Σχόλια