Οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, Δημήτρης Αναγνωστάκης, Ασημίνα Ξηροτύρη και Θωμάς Ψύρρας κατέθεσαν επερώτηση στην βουλή για την έλλειψη βούλησης και θέλησης που επιδεικνύει η κυβέρνησης στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ, είναι:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

– Οικονομικών

Παρά τις συνεχιζόμενες υποσχέσεις της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις των πολιτικών κομμάτων και των φορέων, παρά τις καταγγελίες για απώλειες δημοσίων εσόδων 1 δισ. ετησίως από τον Πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο στη Βουλή το 2012 αλλά και από τον Γ. Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρά τη θεσμοθέτηση σχετικού νομικού πλαισίου, η κυβέρνηση δείχνει να μην έχει τη βούληση και τη θέληση να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα. Και το ερώτημα που γεννάται είναι αν είναι σκόπιμη ή μη αυτή η καθυστέρηση.

Χαρακτηριστική είναι η καταγραφή των ψηφισθέντων νόμων, τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους και η σημερινή κατάσταση όπως αυτή παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ) στις 2/9. Η ύπαρξη μια σειράς νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων για την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος που είτε δεν εφαρμόζονται είτε έχουν μείνει στα χαρτιά:

– Για την εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια και στις εγκαταστάσεις εμπόρων πετρελαίων θέρμανσης. Με το Ν.3874/2009 άρθρο 31 παρ.7 «Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας (πρατήρια, έμποροι πετρελαίου θέρμανσης) υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εγκατάσταση κ.λπ. Μετά από παρατάσεις το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στα πρατήρια, (πλην Νομού Κεφαλονιάς 31/12/14), έληξε στις 27/8/14 και στις εγκαταστάσεις των εμπόρων πετρελαίου θέρμανσης λήγει στις 14/10/14. Οι περισσότερες Περιφέρειες δεν έχουν ενημερωμένο αρχείο και δεν γνωρίζουν πόσα είναι τα ενεργά πρατήρια της περιοχής τους και πόσα απ’ αυτά έχουν εγκαταστήσει το σύστημα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης επίσης δεν γνωρίζει σε τι ποσοστό των λειτουργούντων Πρατηρίων έχει εγκατασταθεί το σύστημα.

– Με το Ν.4072/2012 άρθρο 320 παρ.6 υποπ. 9 «…επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια». Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

– Με το Ν.4072/2012 άρθρο 320 παρ. 7 «Ειδικά για τις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών στα οποία συνδέεται υποχρεωτικά φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές (…) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια». Η σχετική ΚΥΑ εκδόθηκε στις 30/4/2014 με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ως τον Ιούλιο 2016. Σε επισήμανση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΔΗΜΑΡ Ν.Τσούκαλη για το σκεπτικό της απόφασης και για ποιο λόγο θα καθυστερήσει η εφαρμογή της ο Υπουργός οικονομικών κ. Στουρνάρας (14/05/14) απέφυγε να απαντήσει στην ουσία λέγοντας ότι «το σύστημα εισροών- εκροών λέει ότι το 40% πρέπει να έχει μπει τον πρώτο χρόνο και να στέλνουν αμέσως στοιχεία κάθε δύο μήνες και τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος του δεύτερου χρόνου. Άρα δεν είναι αλήθεια ότι θα περιμένουμε δύο χρόνια για να πάρουμε στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για χίλιες περίπου μεγάλες δεξαμενές σε όλη τη χώρα. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε φθάσει εκεί όπου θέλουμε, ωστόσο έχουν γίνει σημαντικά και πολύ ενθαρρυντικά πρώτα βήματα».

– Με το Ν.4072/2012) άρθρο 320 παρ. 1 «Με κοινή απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική εγκατάσταση ηλεκτρονικού σήματος εντοπισμού σε βυτιοφόρα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων». Η διάταξη παραμένει ανεφάρμοστη.

– Με το Ν.4072/2012 άρθρο 320 παρ. 2γ « Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με ραδιοϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν και δεν ανιχνεύεται η σήμανσή τους με ραδιοϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά. Με ΚΥΑ ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια». Η διάταξη παραμένει ανεφάρμοστη.

– Με το Ν.4177/2013 άρθρο 31 παρ. 10 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών α)στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, β) στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, γ) στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και δ) στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα». Για τις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης η ολοκλήρωση προβλέπεται μέχρι 14/10/14, για όλα τα υπόλοιπα σημεία διακίνησης, δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

– Με το Ν.4254/2014 προστέθηκε στο Ν.3887/2010 άρθρο 4 παρ.3 που αφορά παντός είδους εταιρείες με στόλους αυτοκινήτων. «Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για την φύλαξη και συντήρηση τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστικά Υπηρεσία». Με αυτή την διάταξη μπορεί να δημιουργηθούν εκατοντάδες σημεία παράνομης διακίνησης αφορολόγητων καυσίμων.

– Να σημειωθεί ότι εκτός πρόβλεψης ελέγχου παραμένουν οι εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Μεγάλων Καταναλωτών και των Πρατηρίων Αφορολόγητων Καυσίμων.

– Επιπλέον με Εξ. Επείγουσα απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη στις 27/6/2014, συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή απαρτιζόμενη από επτά (7) Γραμματείς των εμπλεκόμενων Υπουργείων οι οποίοι θα επιληφθούν του θέματος. H Διυπουργική Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει συνεδριάσει ακόμη, δύο και πλέον μήνες μετά την σύσταση της

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Υπάρχουν στοιχεία για το πόσα πρατήρια εγκατέστησαν το σύστημα εισροών-εκροών; Είναι σε θέση το Υπουργείο να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινές σε όσα πρατήρια δεν το έχουν εγκαταστήσει;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών στα πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών;

3. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση όπου η εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών για τις φορολογικές αποθήκες έχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τον Ιούλιο του 2016, ενώ θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα; Είναι στις προθέσεις της να επιταχύνει τις διαδικασίες εγκατάστασης;

4. Εφαρμόζεται η διάταξη για την υποχρεωτική εγκατάσταση σήματος εντοπισμού σε βυτιοφόρα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα και αν όχι για ποιο λόγο; Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την εγκατάσταση;

5. Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για την ιχνηθέτηση των καυσίμων σε όλα τα στάδια διανομής; Πότε αναμένεται να εκδοθεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής;

6. Πότε θα εκδοθεί ΚΥΑ για την επέκταση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα;

7. Πώς προβλέπεται να ελέγξει την παράνομη διακίνηση καυσίμων σε εταιρείες με στόλους αυτοκινήτων;

8. Είναι στις προθέσεις της να επεκτείνει το σύστημα εισροών-εκροών και ιχνηθέτησης στις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Μεγάλων Καταναλωτών και των Πρατηρίων Αφορολόγητων Καυσίμων;

9. Ποια τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και πόσα έχουν εισπραχθεί από τους ελέγχους σε όλο τον κύκλο διακίνησης ανά κατηγορία;

Παρακαλείστε να μας καταθέσετε όλα τα έγγραφα- στοιχεία που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Ασημίνα Ξηροτύρη

Θωμάς Ψύρρας

 

Σχόλια