Άγγελος Παληκίδης:   Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου – Από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική πράξη.

____________________________________

kritikes_proseggiseis_nazistikou_fainomenou

Σε πολλά σχολεία της χώρα υπήρξαν πυρήνες μαθητών που εμφανίζονταν να συμπαθούν τις ιδέες του ναζιστικού μορφώματος. Παράλληλα έγινε αντιληπτό από τους εκπαιδευτικούς ότι τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα είναι ανεπαρκή στην κατανόηση πτυχών της νεώτερης ιστορίας.Οι μαθητές για πολλά θέματα της ιστορίας του 20ου αιώνα έχουν ελάχιστες γνώσεις. Αυτό οφείλεται στη συστηματική υποβάθμιση της διδασκαλίας του » αιώνα των άκρων «. Σε σχετική έρευνα μεταξύ των φοιτητών του Ιστορικού και Φιλοσοφικού-Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 95,7% δήλωσαν ότι δεν διδάχθηκαν θέματα σχετικά με τους Έλληνες Εβραίους και το Ολοκαύτωμα. Αντί για μια προσπάθεια συστηματικής αναβάθμισης του μαθήματος της ιστορίας, στη πράξη έχουμε βήματα περαιτέρω υποβάθμισης του.

Στα γυμνάσια πολλές φορές το μάθημα διδάσκεται από τούς καθηγητές των ξένων γλωσσών.  Άλλωστε η μοναδική μέριμνα του υπουργείου είναι η κάλυψη του ωραρίου του απασχολούμενου προσωπικού και η μη πραγματοποίηση προσλήψεων τα επόμενα χρόνια. Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υποβαθμιστεί από αυτές τις επιλογές.

Το συγκεκριμένο βιβλίο καλύπτει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού που καλείται να διδάξει σε νέους ανθρώπους ιστορικά φαινόμενα για τα οποία υπάρχει ισχυρή παραπληροφόρηση στο ‘’χάος’’ του διαδικτύου. Είναι αναγκαίο η μαθησιακή διαδικασία να βασιστεί στις νέες τάσεις της διδακτικής της ιστορίας που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα των μαθητών να αξιολογούν τις ιστορικές πηγές τις οποίες συναντούν.

Ο εκπαιδευτικός που καλείται να διδάξει αυτά τα θέματα πρέπει να ξεπεράσει παράλληλα και τον σκόπελο της ανεπαρκούς διαπραγμάτευσης τους στα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια. Οι προτάσεις διδασκαλίας των συντακτών του τόμου αναμφίβολα καλύπτουν ένα τεράστιο κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία. Η έκδοση του βιβλίου κάλυψε τις ανάγκες του εκπαιδευτικού κόσμου που αγκάλιασε την έκδοση του.

Με πρωτοβουλία των τοπικών ενώσεων φιλολόγων πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια με τους συγγραφείς του βιβλίου σε μια σειρά πόλεων ( Καβάλα, Κομοτηνή, Λάρισα, Τρίκαλα). Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν μεγάλη. Στους ζοφερούς καιρούς που ζούμε έχουμε παραδείγματα που αξίζουν μίμησης και δείχνουν την αφύπνιση της κοινωνίας των πολιτών. Καταλήγοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε στους συντάκτες του τόμου Βασίλη Μπογιατζή, Έλλη Λεμονίδου, Γιώργο Κόκκινο, Άγγελο Παληκίδη, Βασίλη Δαλκαβούκη, Βασιλική Σακκά, Δημήτρη Μαυροσκούφη, Κατερίνα Μπρεντάνου και Ζέτα Παπανδρέου που μας θύμισαν ότι ο ‘’καλός’’ αγώνας προϋποθέτει συλλογικότητα.

Κατάφεραν κάτι αξιοζήλευτο που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες ανάλογες προσπάθειες. Άλλωστε η υπόθεση της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μόνο με ανάλογες προσπάθειες μπορεί να υλοποιηθεί.

Σχόλια