Στο χαμηλότερο επίπεδο της πρόσφατης οικονομικής ιστορίας μας βρίσκεται το μέσο ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, γεγονός που, σε συνδυασμό συνδυασμό με την αύξηση που παρατηρείται στο μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστού του ΑΕΠ, σημαίνει ότι ξοδεύουμε 10,6 δισ. παραπάνω από τα εισοδήματά μας.

Τα στοιχεία προκύπτουν από το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ, ο οποίος εκφράζει τον προβληματισμό του ως προς τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας «διότι χωρίς αποταμίευση δεν γίνονται επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν αυξάνει η παραγωγικότητα και τα εισοδήματα».

«Τα νοικοκυριά, όχι μόνο έχουν σταματήσει πλέον να αποταμιεύουν, αλλά και λόγω της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης, και από φόρους και από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είτε φοροδιαφεύγουν περισσότερο είτε χρησιμοποιούν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις, ρευστοποιώντας ακίνητα ή αντλώντας ρευστά διαθέσιμα από καταθέσεις που μετέφεραν στο εξωτερικό ή εν γένει εκτός εγχωρίου τραπεζικού συστήματος, σε σεντούκια, θυρίδες, κλπ. Βεβαίως, όλα τα παραπάνω συμβαίνουν στο μέσο νοικοκυριό. Η κατάσταση στα φτωχότερα νοικοκυριά πρέπει να είναι αρκετά πιο επώδυνη απ’ ό,τι αποτυπώνουν οι μέσοι όροι».

Και προσθέτει: «Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, σε συγκυρία υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί εάν οποιαδήποτε μέτρα δεν συνοδεύονται και από μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Όσοι είναι ακόμη συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, βλέποντας τη φοροδιαφυγή να γιγαντώνεται γύρω τους, και την κοινωνική δικαιοσύνη να καταρρέει, αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την ορθότητα των επιλογών τους».

Συγκρίνοντας, τέλος, το έτος πριν την κρίση (2009) με το 2016 ο ΣΕΒ αναφέρει ότι το 2009, με συνολικά εισοδήματα 221 δισ., (μισθοί, αμοιβές, ενοίκια 172 δισ., συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις 48 δισ.), οι φόροι (13 δισ.) και οι εισφορές (34 δισ.) αντιπροσωπεύουν το 5,9% και το 15,4% αντιστοίχως των συνολικών εισοδημάτων.

Το 2016, με συνολικά εισοδήματα 154 δισ. (μισθοί, αμοιβές, ενοίκια, 115 δισ., συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις 38 δισ.), οι φόροι (11 δισ.) και οι εισφορές (28 δισ.) αντιπροσωπεύουν το 7,1% και 18,2% αντιστοίχως των συνολικών εισοδημάτων.

Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές, ενώ τα συνολικά εισοδήματα μειώθηκαν κατά -30,3%, το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά -34,6%.

Σχόλια