Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Χιλιάδες παιδικές χαρές αναμένεται να κλείσουν ως το τέλος του μήνα καθώς οι Δήμοι δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα πιστοποίησης της ασφάλειας τους που έθεσε το αρμόδιο Υπουργείο.

Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό συμβάν σε ανεξέλεγκτο λούνα πάρκ στην Αθήνα το Υπουργείο Εσωτερικών επανέφερε την απαίτηση άμεσης εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης του 2009 (28492/2009, ΦΕΚ Β΄931) σχετικά με τη λειτουργία των παιδικών χαρών Δήμων, οι οποίες πρέπει να πληρούν σειρά κριτηρίων όπως να είναι περιφραγμένες και φυλασσόμενες.

Συγκεκριμένα, η προ τετραετίας υιοθετημένη ΥΑ, καθορίζει τις προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων καθώς και τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Μεταξύ άλλων τίθενται οι απαιτήσεις τόσο για την επιλογή όσο και για τη σχεδίαση του χώρου μιας παιδικής χαράς καθώς επίσης και τα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισμό, τα όργανα και τις κατασκευές της παιδικής χαράς. Παράλληλα, ορίζεται υπεύθυνος λειτουργίας και φύλαξης της παιδικής χαράς, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή της, ενώ προβλέπεται και σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών σε κάθε νομό.

Παρόλο που η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση κρίνεται αναγκαία και κρίσιμη για την κάλυψη του κενού που παρουσιάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων, οι διαρκείς περικοπές των οικονομικών πόρων των Δήμων και η έλλειψη προσωπικού, ουσιαστικά την καθιστούν ανεφάρμοστη αν δεν συνοδευτεί από επιπλέον χρηματοδότηση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της ΚΕΔΕ για αύξηση των αναλογούντων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το πράσινο Ταμείο; Εάν ναι, προτίθεται να το πράξει άμεσα ώστε να μην κλείσουν παιδικές χαρές αλλά και να μην αποτελεί η λειτουργία τους δημόσιο κίνδυνο;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Σχόλια