Η έρευνα είναι από την φύση της και απελευθερωτική και συνυφασμένη με την ελευθερία του πνεύματος και την διακίνηση των ιδεών, τόνισε η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρία Ρεπούση, κατά την συνεδρίαση των επιτροπών μορφωτικών υποθέσεων και έρευνας και τεχνολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις»

Η έρευνα και τα δεδομένα της οφείλουν να διαχέονται στην κοινωνία και στην πραγματική ζωή και αυτό είναι πρωτίστως υπόθεση δημοσίων πολιτικών στο πλαίσιο χάραξης στρατηγικών ανάπτυξης, τόνισε η βουλευτής.

Συνέχισε δε λέγοντας ότι σήμερα απαιτούνται μεγάλες δημόσιες επενδύσεις και εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, διότι η έρευνα σήμερα υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα.

Η έρευνα και η τεχνολογία αποτελούν τους βασικούς τομείς στους οποίους η επένδυση αποτελεί στρατηγική επιλογή εξόδου από την σημερινή κρίση και διασφάλιση της θέσης που οφείλει να διεκδικήσει κάθε χώρα στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Η κ. Ρεπούση, διευκρίνισε, ότι η Δημοκρατική Αριστερά έχει θέσει στον πυρήνα της εκπαιδευτικής της πολιτικής το τρίγωνο: Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία.

Στην χώρα μας η δαπάνη για την έρευνα είναι πολύ χαμηλή, κάτω από το 0,5% του ΑΕΠ, την ίδια στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 2,1-2.5% ενώ ταυτόχρονα ούτε ο εγχώριος παραγωγικός τομέας επενδύει στην έρευνα.

Η ΔΗΜΑΡ θέλει την διαμόρφωση μιας εθνικής ερευνητικής πολιτικής στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγή και αξιοποίηση της νέας γνώσης.

Καταλήγοντας δε η κ. Ρεπούση, ξεκαθάρισε ότι στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου δεν γίνονται όλα αυτά τα οποία θεωρεί απαραίτητα η ΔΗΜΑΡ.

 

Σχόλια