Το ποσό των 1,138 δισεκ. εκατ. ευρώ κατάφερε να αντλήσει από την δημοπρασία εξάμηνων έντοκων γραμμάτιων το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους). Το επιτόκιο ήταν τσουχτερό, διαμορφούμενο στο 2,97% από 2,75% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Το Δημόσιο ζητούσε 875 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς άντλησε συνολικά 1,138 δισ. ευρώ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 26,25 εκατ. ευρώ.

Βαρύ το πρόγραμμα πληρωμών του Μαρτίου

6/3: Ποσό 298.676.079 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        6/3: Ποσό 1.400.000.000 αφορά σε λήξεις εντόκων γραμματίων

·        13/3: Ποσό 336.010.589 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        13/3: Ποσό 1.600.000.000 αφορά σε λήξεις εντόκων γραμματίων

·        16/3: Ποσό 560.017.648 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        20/3: Ποσό 336.010.589 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        20/3: Πόσο 1.600.000.000 αφορά σε λήξεις εντόκων γραμματίων

Σχόλια