Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον θάνατο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη.

Η απουσία του στις σημερινές συνθήκες είναι ιδιαίτερη σημαντική. Λείπει από την αριστερά και την χώρα. Υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της ύπαρξης ενός υγιούς παραγωγικού μοντέλου, της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία. Ήταν ένα άνθρωπος χωρίς ιδεοληψίες και μακριά από τις βεβαιότητες του παρελθόντος.

Παρακάτω παραθέτω τι έλεγε το 2008 για την ανάγκη πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης καθώς σήμερα τα λόγια του είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ:

Μ. Παπαγιαννάκης (2008): «Επέμεινα στα του Ευρώ, γιατί θεωρείται από πολλούς στην αριστερά ο πιο εύκολος στόχος κριτικής και καταγγελίας , με ανεξέλεγκτα γενικά υπονοούμενα και άνετες και ανέξοδες «προτάσεις» του τύπου «έξω από το Μάαστριχτ, την ΟΝΕ, το Ευρώ κλπ» ώστε να έχουμε λυτά τα χέρια μας για να ασκήσουμε πολιτική. Το πόσο λυτά θα ήσαν τα χέρια τους, ποιους πόρους θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν, σε ποιο και σε πόσο υποτιμημένο «εθνικό» νόμισμα, και άλλα δευτερεύοντα ζητήματα ας τα αφήσουμε για μελέτη και εργασία στο σπίτι…» «η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης είναι η πιο αριστερή πρόταση που γνωρίζω όταν συζητάμε την πορεία του κόσμου.» Και «ακόμα κι αν 27 στις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ ήσαν δεξιές και αποφάσιζαν να προωθήσουν τη Συνθήκη που αρχίζει δειλά δειλά να πολιτικοποιεί την Ένωση και τα προβλήματα, δικά της και του κόσμου, η εξέλιξη θα έπρεπε να χαιρετιστεί χωρίς επιφυλάξεις από την αριστερά»

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη στο ananeotiki.gr

 

 

Σχόλια