Τα πενταετές ψηφίσθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής… Η κυβερνητική συμμαχία είναι σίγουρο ότι θα το περάσει και στην ολομέλεια.. Το υπουργείο οικονομικών παρουσιάζει μια «πολιτική άσκηση» δημόσιων οικονομικών που διαχεόμενη στην οικονομική δραστηριότητα, τις αγορές και τη δράση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων εκτιμά (με βάση τις υποθέσεις της κυβέρνησης), μια καταπληκτική μείωση της ανεργίας 10% (από 25,8% το 2013 σε 15,9% το 2018), που ισοδυναμεί με την κατά προσέγγιση δημιουργία 530χιλ θέσεων εργασίας σε πέντε χρόνια. Μακάρι!! Μόνο που το ελληνικό υπόδειγμα ανάπτυξης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα συγκλίνει σε ένα μέσο κόστος χρηματοδότησης ανά θέση εργασίας περί τα 200.000 ευρώ (McKinsey, ΙΟΒΕ κλπ). Δηλαδή, το κυβερνητικό σχέδιο εκτιμά ένα κόστος χρηματοδότησης για τη μείωση της ανεργίας που υπερβαίνει τα 100 δις. Τη στιγμή που οι προβλεπόμενες στο πενταετές δημόσιες επενδύσεις ανέρχονται σε 26,5 δις, αφήνοντας το υπόλοιπο της χρηματοδότησης να καλύπτεται από τον ιδιωτικό τομέα!! Με τι μέσο κόστος για τη δημιουργία μιας θέσης απασχόλησης; Με ποιο περιθώριο ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων; Με τι κόστος χρήματος; Ποιες υποθέσεις για τα επιτόκια; Ποιο κόστος ενέργειας; Τι ύψος μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και εργατικού κόστους; Ποιες συνθήκες ανταγωνισμού στις αγορές. Στην τραπεζική και την ενεργειακή αγορά, ή στην αγορά εργασίας;

Το πενταετές της απόλυτης προχειρότητας και ανειλικρίνειας.. Αποκρύπτει ακριβώς αυτά που πρέπει να συζητηθούν. Αυτά που συγκροτούν το μέλλον όπως θα το βιώνουν οι πολίτες αλλά και τα μόνα που μπορούν να εγγυηθούν τη φερεγγυότητα των υπολογισμών.. Πενταετές εκ του προχείρου και του πονηρού!!

Σχόλια