Πολλοί βουλευτές – και του ΣΥΡΙΖΑ- παρέλαβαν αυτοκίνητα που παρέχει η Βουλή. Οι βουλευτές δε του ΣΥΡΙΖΑ αγνόησαν τις οδηγίες και την προτροπή του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Κάτι ο Άγιος Παϊσιος, οι ρήσεις και οι προφητείες του, κάτι ο Πρωθυπουργός με το απόσπασμα από την ομιλία του Ιησού στο Όρος, στη συζήτηση στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, παρασύρομαι και εγώ και γράφω για τα αυτοκίνητα των βουλευτών και άλλα προνόμια τους, αναφέροντας το κατά Λουκάν: “ Ακούοντος δε παντός του λαού είπε τοις μαθηταίς αυτού• προσέχετε από των γραμματέων των θελόντων περιπατείν εν στολαίς και φιλούντων ασπασμούς εν ταις αγοραίς και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και πρωτοκλισίας εν τοις δείπνοις… και προφάσει μακρά προσεύχονται ούτοι λήψονται περισσότερον κρίμα”.

Βοήθειά μας…

 

Σχόλια