Την ώρα που ολόκληρη η Ελλάδα προσπαθεί να βρει που θα δανειστεί για να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ και να μη γίνει «μπαταχτσής», από τις σκοτούρες αυτές απαλλάσσονται σύμφωνα με το σχετικό Ν. 4223 παράγραφος 3, «Ν.Π. Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο».

Ο νομοθέτης δηλαδή φρόντισε να απαλλάξει από τον ΕΝΦΙΑ την μεγάλη ακίνητη περιουσία της εκκλησίας, των μονών, των μοναστηριών ακόμα και του Αγίου Όρους, παρόλο που βρίσκεται σε ειδικό συνταγματικό καθεστώς και φυσικά των διαφόρων ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πχ Μέγαρο Μουσικής) που χρόνια τώρα βρίσκονται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Εκτός όμως από όλους αυτούς τους γνωστούς και μονίμως εξαιρούμενους από φόρους φρόντισε να συμπεριλάβει και επιχειρηματικούς ομίλους (νομικά πρόσωπα), για να μην παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223, «Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών δίνουν τη δυνατότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις με τεράστια ακίνητη περιουσία στην κατοχή τους, να μην πληρώσουν τέσσερις χρονιές σε μία δεκαετία ΕΝΦΙΑ, αρκεί να έχουν μειωμένο τζίρο, που είναι απολύτως λογικό μέσα στις δεδομένες συνθήκες, ή να μην υπερβαίνει ο τζίρος τους το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου κατά το περασμένο φορολογικό έτος.

Κατά τα λοιπά και για τους… κοινούς θνητούς, το υπουργείο Οικονομικών με χθεσινή ανακοίνωση αναγνωρίζει αδικίες στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και υπόσχεται «διορθωτικές παρεμβάσεις το ταχύτερο».

 

Σχόλια