Ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης του διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ, τον οποίο καλείται να πληρώσει για τα ακίνητά του, συνολικού ύψους 60.000 ευρώ, κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ) στην Α΄ ΔΟΥ Αθηνών.

Με την προσφυγή του, ο ΔΣΑ αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του επίμαχου φόρου και επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή και επιβολή του απαιτεί εκκαθάριση επί της πραγματικής αγοραστικής αξίας και όχι με το σύστημα αντικειμενικών αξιών. Ο ΔΣΑ ζητά επίσης να αναγνωρισθεί ότι ως επιστημονικός σύλλογος, εξαιρείται από τη φορολόγηση για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τού συλλόγου (κυρίως επιστημονικών και εκπαιδευτικών).

 

Σχόλια