Συνεχίζεται και φέτος η μείωση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ. Από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για τον μήνα Ιανουάριο του 2014, προκύπτει ότι η μείωση των αποδοχών σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνει και στο 10%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε:

  1. κατά 7,51% στις κοινές επιχειρήσεις
  2. κατά 17,87% στα οικοδομοτεχνικά έργα
  3. κατά 7,60% στο σύνολο.

Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός (πάντοτε τον Ιανουάριο του 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013) μειώθηκε:

  1. στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,62%
  2. στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 12,81%.

Όσο για τη μερική απασχόληση, στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 5,15%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 6,35%.

Πώς διαμορφώθηκαν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ύστερα από αυτές τις μειώσεις; Αν κατηγορία, η εικόνα διαμορφώθηκε ως εξής:

Με συνθήκες πλήρους απασχόλησης απασχολήθηκαν το Ιανουάριο του 2014 1.197.848 άτομα. Ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1276 ευρώ μεικτά. Για τους άνδρες ήταν λίγο υψηλότερα (1379,29 ευρώ) και για τις γυναίκες χαμηλότερα (1145 ευρώ). Τον Ιανουάριο του 2013, ο μέσος μισθός ήταν 1363,4 ευρώ στο σύνολο (1461,56 ευρώ για τους άνδρες και 1233,6 ευρώ για τις γυναίκες). Κατά μέσο όρο, η μείωση για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έφτασε στα 82,27 ευρώ.

Με συνθήκες μερικής απασχόλησης απασχολήθηκαν τον Ιανουάριο του 2014 424651 άτομα (από μόλις 313848 άτομα πέρυσι). Ο μέσος μισθός ανήλθε στα 443,56 ευρώ (440 ευρώ για τους άνδρες και 446 ευρώ για τις γυναίκες) από 533,71 ευρώ που ήταν πέρυσι (562,25 ευρώ για άνδρες και 516 ευρώ για γυναίκες). Προκύπτει κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των ασφαλισμένων μερικής απασχόλησης και νέα μείωση των μέσων αποδοχών κατά 90,15 ευρώ.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 10,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,62% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,05%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,65%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 35,30%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 15,51%.Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,16% σε 46,75%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,32%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,16%.

 

Σχόλια