Οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τη στιγμή μάλιστα που σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., με εξαίρεση και την Κύπρο, αυξήθηκαν.

Από την αρχή του Μνημονίου οι μισθωτοί έχουν χάσει περίπου το 35% των αποδοχών τους, ενώ οι συνολικές μειώσεις στις αποδοχές τους είναι ακόμη μεγαλύτερες αν συνυπολογιστούν οι απώλειες από τη φοροεπιδρομή.

Ειδικότερα ο δείκτης μισθών του Δ΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2012, παρουσιάζει μείωση κατά 6,2% έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Παρατηρείται πως ο δείκτης μισθών στην Ελλάδα μειώνεται σταθερά από το Γ’ τρίμηνο του 2010, όταν και ξεκίνησαν οι περικοπές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω του μνημονίου, με ποσοστό 3,4% ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης 11,9% καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013.

Ακόμη, ο δείκτης μισθών με εποχική προσαρμογή αλλά χωρίς προσαρμογή ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών του Δ΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2012, παρουσιάζει μείωση κατά 9,1% έναντι μείωσης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Οι διεθνείς συγκρίσεις

Σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σημειώθηκαν αυξήσεις, ακόμα και σε όσες βρίσκονται υπό επιτήρηση.

Ειδικότερα στην Ισπανία οι μισθοί αυξήθηκαν 3,7%, στην Πορτογαλία η αύξηση ήταν περιορισμένη 0,5%, στην Ιρλανδία 0,4%, στην Ιταλία οι μισθοί αυξήθηκαν 1,4%. Στη Βουλγαρία οι μισθοί αυξήθηκαν 4%, στην Εσθονία 7,7%, στη Λετονία 5,7% και στη Λιθουανία κατά 5,8%. Στη Γερμανία οι μισθοί αυξήθηκαν στο Δ’ τρίμηνο του 2013, κατά 2,2%, στη Γαλλία κατά 1,7%, στην Ολλανδία κατά 2,6% και στη Μεγάλη Βρετανία κατά 0,5%.

Σχόλια