Σε 73,2 δισ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των ΔΟΥ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, όπως προκύπτει από έγγραφο του Γκίκα Χαρδούβελη που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Θωμάς Ψύρρας και αφορούσε στη διαφορά που παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί ποιο είναι το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ζητούσε επίσης να διευκρινισθεί γιατί τα στοιχεία που είχε ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν προσμετρούσαν 4 δισ. ευρώ υποχρεώσεις από τελωνεία.

Με την έγγραφη απάντησή του ο υπουργός Οικονομικών παρέχει ενημέρωση για το ύψος των βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων εσόδων (εισπρακτέο υπόλοιπο) που βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία το 2012, το 2013 και το 2014 (προσωρινά στοιχεία μόνο για τις Δ.Ο.Υ.).

Όπως ειδικότερα εξηγεί ο υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τα επίσημα βιβλία του Κράτους (Απολογισμός-Ισολογισμός) το ύψος των βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων εσόδων (εισπρακτέο υπόλοιπο) που βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία

• Την 31.12.2012 ανήλθε σε 59.216.053.528,39 ευρώ
• Την 31.12.2013 ανήλθε σε 66.424.592.737,04 ευρώ
• Την 30.09.2014 (προσωρινά στοιχεία μόνο για τις ΔΟΥ) ανήλθε σε 76.314.780.392,40 ευρώ

Τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα (εισπρακτέο υπόλοιπο) των ΔΟΥ, εμφανίζονται στον Απολογισμό, αναγνωρίζονται σε λογαριασμούς του Ισολογισμού και το ύψος τους διαμορφώθηκε ως εξής:

• Την 31.12.2012 το εισπρακτέο υπόλοιπο ΔΟΥ ήταν 55.314.082.969,39 ευρώ
• Την 31.12.2013 ήταν 62.411.369.695,04 ευρώ
• Την 30.09.2014 (προσωρινά στοιχεία) ανήλθε σε 76.314.780.392,40 ευρώ.

Τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα (εισπρακτέο υπόλοιπο) των Τελωνείων τηρούνται σε λογιστικά βιβλία τους (βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων) και το ύψος τους διαμορφώθηκε ως εξής:

• Την 31.12.2012 το εισπρακτέο υπόλοιπο ήταν 3.901.970.559 ευρώ
• Την 31.12.2013 ήταν 4.013.223.042 ευρώ

Σχόλια