Στον «αέρα» βρίσκεται η αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικών σταθμών καθώς στις 31/12/2014 λήγει η τελευταία προθεσμία για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Σύμφωνα με την απάντηση της κυβερνητικής εκπροσώπου κ. Σοφίας Βούλτεψη, σε Ερώτηση των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς «ο διαγωνισμός, η δημοσίευση της προκήρυξης και γενικότερα ολόκληρη η διαδικασία για την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής αποτελεί αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό: «Τα Π.Δ. που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν.3592/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Ν.4070/2012, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη και καταβάλλεται προσπάθεια για την τήρηση των τιθέμενων χρονοδιαγραμμάτων».

Στην Ερώτηση (αρ.2676/18.09.2014) που είχαν καταθέσει τα μέλη της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Αριστεράς ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι «με το άρθρο 18 του νόμου 4208/2013 εδόθη 6 μηνών παράταση, δηλ. μέχρι την 30/6/2014, ως καταληκτική ημερομηνία για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικών σταθμών», ενώ κατά την ψήφισή του «τονίστηκε ιδιαίτερα ότι είναι η τελευταία φορά που δίδεται παράταση με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να καθορίσει τους όρους και τα κριτήρια αδειοδότησης, το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών των τηλεοπτικών σταθμών».

Εντούτοις, με το άρθρο 6, παράγραφος 3 του νόμου 4279/2014 η προθεσμία για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχόμενου ψηφιακής ευρυεκπομπής παρατάθηκε ως τις 31/12/2014, κάτι που σημαίνει ότι τα προεδρικά διατάγματα πρέπει να εκδοθούν σε λιγότερο από δύο μήνες.

 

Σχόλια