Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού «στρες τεστ» για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι σε γενικές γραμμές θετικά. Και αυτό είναι ένα καλό σταθεροποιητικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία, καθώς οι τράπεζες είναι «θεσμικά» στοιχειά της, ενώ επιπλέον ένα μεγάλο μέρος των μετοχών τους -μέσω του ΤΧΣ- ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Το ότι οι τράπεζες πέρασαν το ευρωπαϊκό «στρες τεστ», χωρίς πολύ μεγάλες ανάγκες νέας κεφαλαιοποίησης, έχει οικονομικές και πολιτικές συνέπειες.

Κατ’ αρχάς, διατηρείται το αποθεματικό των 11,3 δισ. του ΤΧΣ και αυτό είναι σημαντικό, οποιαδήποτε χρήση κι αν γίνει του ποσού αυτού στη συνέχεια. Είτε για να χρησιμοποιηθεί ως «πιστωτική γραμμή στήριξης» του ESM, όπως θέλει η κυβέρνηση, είτε για να αντιμετωπιστεί το «αγκάθι» των «κόκκινων» δανείων, καθώς τα κάθε μορφής καθυστερούμενα δάνεια φθάνουν το 50% των χορηγήσεων, που όσο «καλυμμένες» κι αν είναι οι τράπεζες, το πρόβλημα παραμένει…

Μπορεί τα αποτελέσματα του «στρες τεστ» να είναι θετικά και διαχειρίσιμα κι αυτό είναι ένα σημαντικό και ελπιδοφόρο νέο για την οικονομία μας, όμως οι τράπεζές μας έχουν να διανύσουν ακόμα σημαντικό δρόμο για την οριστική εξυγίανσή τους. Εκαναν όμως ένα σημαντικό πρώτο βήμα, που διευκολύνει την επιστροφή καταθέσεων, τις ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την καλύτερη χρηματοδότηση (ρευστότητα) της ελληνικής οικονομίας (ελπίζουμε).

Από την άλλη μεριά, ίσως πιο σημαντικό είναι ότι μετά την ολοκλήρωση των «στρες τεστ» από 1ης Νοεμβρίου αρχίζει η ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζών από την ΕΚΤ (ενοποίηση τραπεζικού συστήματος).

Το καλό είναι ότι συνιστά ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ενοποίησης. Από την άλλη, όμως, περιορίζονται οι εξουσίες των εθνικών κεντρικών τραπεζών και ο έλεγχος από πλευράς εθνικών κυβερνήσεων. Από την επιρροή τους στον καθορισμό των διοικήσεων μέχρι την κατανομή χρηματοδοτικών πόρων…

Πρόκειται για πολύ σημαντική αλλαγή, με μεγάλες μεσο-μακροπρόθεσμες συνέπειες – ελπίζουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένα «στοίχημα» με πολλές πάντως παραμέτρους…

Εθνος

Σχόλια