Μη νόμιμο σε σημαντικά σημεία κρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την επένδυση που επρόκειτο να γίνει στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Με το σχέδιο διατάγματος επιχειρήθηκε: 1) η έγκριση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) συνολικού εμβαδού 301.864,99 τ.μ. που βρίσκεται στο Μικρό Καβούρι Αττικής, 2) η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης», 3) ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δομήσεως κατά ζώνες και 4) η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, η έκταση των 301.864,99 τετραγωνικών μέτρων του Αστέρα Βουλιαγμένης χωρίζεται σε πέντε ζώνες και στην κάθε μια από αυτές καθορίζονται διαφορετικές χρήσεις.

Ειδικότερα, κρίθηκε μη νόμιμο ως προς το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη δημιουργία νέων μονοκατοικιών («καμπάνες») και την κατασκευή χτισμάτων στο αδόμητο τμήμα της χερσονήσου.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας είχε προχωρήσει σε αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του ανωτάτου δικαστηρίου αλλά τελικά αυτές δεν φάνηκαν αρκετές.

Το Προεδρικό Διάταγμα που δεν εγκρίθηκε περιείχε το ειδικό χωροταξικό σχέδιο (ΕΣΧΑΔΑ) για τις επενδύσεις που σχεδίαζε το σχήμα υπό τους Άραβες στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το ΣτΕ έκρινε το Προεδρικό Διάταγμα μη νόμιμο ως προς το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη δημιουργία νέων μονοκατοικιών («καμπάνες») και την κατασκευή χτισμάτων στο αδόμητο τμήμα της χερσονήσου «Μικρό Καβούρι».
Η έγκριση ΕΣΧΑΔΑ ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης της Αστήρ Παλλάς στο επενδυτικό σχήμα που είχε υποβάλλει προσφορά ύψους 400.000.000 ευρώ. Χωρίς εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ η συμφωνία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί.

Μετά την απόφαση-γνωμοδότηση του ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να προσαρμόσει τις διατάξεις του διατάγματος για την επένδυση, σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.

 

Σχόλια