Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων βάζει το υπουργείο Οικονομικών, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί από τους υπόχρεους οι φόροι της τελευταίας πενταετίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προκειμένου να μεταβιβασθεί ένα ακίνητο θα πρέπει να έχουν πληρωθεί από τους υπόχρεους όλοι οι φόροι ακινήτων της τελευταίας πενταετίας. Οι μεταβιβάσεις που θα γίνονται χωρίς πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα θεωρούνται άκυρες. Αν και ονομάζεται «πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ», αφορά και τους φόρους ακινήτων που ίσχυαν και τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδίδουν το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2015 ηλεκτρονικά μέσω του Taxis. Ειδικότερα, το πιστοποιητικό κατά το έτος 2015 προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2014.

 

Σχόλια