Με μια πρωτοφανή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά θα τις εφαρμόσει μόνο για όσους κατέφυγαν στην δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν:

«Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν υποχρεώνουν το υπουργείο Οικονομικών στη γενική εφαρμογή τους παρά μόνον για τις συγκεκριμένες υποθέσεις στις οποίες αφορά η προσφυγή».

Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν περικοπές στο επίδομα αλλοδαπής και στο επίδομα βιβλιοθήκης. Η απόφαση του ΣτΕ για το επίδομα βιβλιοθήκης προέβλεπε ότι δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλεται σε φόρο, παροχή που καταβάλλεται σε μισθωτό για να καλύψει δαπάνες του για την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Για το επίδομα αλλοδαπής των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, για μετάβαση στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα ημερών, το ΣτΕ έκρινε ότι δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Σχόλια