Την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί μια νέα σχέση με τους εταίρους που θα κατοχυρώνει την αυτονομία της ελληνικής κυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων που συμφωνούνται την κάθε φορά, επισημαίνει με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης. «Η χώρα πρέπει να διεκδικήσει αυτή τη σχέση» προωθώντας με πλήρη ευθύνη «ενός δικού της προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που θα πετύχει εφικτά πρωτογενή πλεονάσματα με άλλα μέσα και νέες πολιτικές με αναπτυξιακή και κοινωνική στόχευση», τονίζει ο κ. Κουβέλης ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι: «Τα νομοσχέδια για τις 100 δόσεις και την ανθρωπιστική κρίση δεν αποτελούν μονομερείς ενέργειες».

_________

Ολόκληρη η δήλωσης του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη

«Τα νομοσχέδια για τις 100 δόσεις και την ανθρωπιστική κρίση δεν αποτελούν μονομερείς ενέργειες. Το μεν πρώτο στοχεύει στη μείωση  των ανείσπρακτων οφειλών, το δε δεύτερο υποστηρίζει τη κάλυψη στοιχειωδών αναγκών για τμήμα του πληθυσμού που δεν δύναται να τις καλύψει.

Είναι αναγκαία μια νέα σχέση με τους εταίρους που θα κατοχυρώνει την αυτονομία της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να λαμβάνει τα μέτρα που αυτή θεωρεί πρόσφορα για τη επίτευξη των στόχων που συμφωνούνται κάθε φορά με τους εταίρους.

Η χώρα πρέπει να διεκδικήσει αυτή τη σχέση, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα πλήρη ευθύνη στην προώθηση ενός δικού της προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που θα πετύχει εφικτά πρωτογενή πλεονάσματα με άλλα μέσα και νέες πολιτικές με αναπτυξιακή και κοινωνική στόχευση. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο να κινηθεί η κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας καθυστερήσεις στην προώθηση των αναγκαίων αλλαγών».

 

Σχόλια