Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων συνεχίζει στα ποσοστά της ντροπής του 50%. Η συνακόλουθη τεράστια αιμορραγία των νέων επιστημόνων, που εγκαταλείπουν τη χώρα μας, βαραίνει καθοριστικά, πιστοποιώντας ότι μόνο στα λόγια αναφερόμαστε στην αλληλεγγύη των γενεών.
Εκπονούνται βεβαίως ποικίλα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα αποτελέσματά τους είναι πενιχρά και γιατί το μέγεθος του προβλήματος είναι μείζον.

Δεν εξαντλούμε όμως, ως πολιτεία, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διαμορφώσουμε ποιοτικές, μεσοπροθέσμως σταθερές και επαρκώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας νέων αποφοίτων σχολών. Θέσεων υψηλής κοινωνικής χρησιμότητας και οικονομικής απόδοσης, στο μη κρατικό τομέα της οικονομίας που να διασφαλίζουν ανταποδοτικότητα για το έργο που θα παρέχουν, ή/και σίγουρη χρηματοδότηση, πέραν του κρατικού προϋπολογισμού!

Θα ήθελα εδώ να επαναφέρω τέσσερεις προτάσεις που είχα διατυπώσει δημόσια, μεσούσης της κρίσης, συν μια επιπλέον νεότερη, που αντιστοιχεί στην έξαρση του προσφυγικού.

Η πρώτη αφορά στην παροχή κινήτρων για την ίδρυση είτε Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών(ΑΜΚΕ) είτε Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) από άνεργους νέους, οικονομολόγους, λογιστές, νομικούς, κοστολόγους, τεχνολόγους μηχανικούς υπολογιστών και αποφοίτους Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών με στόχο την κατ΄ αποκοπή συλλογή των φόρων. Οι εταιρείες αυτές πιστοποιούνται ως Εισπρακτικές Εταιρείες προς όφελος του Δημοσίου. Αμείβονται με ποσοστό επί του δημοσίουν εσόδων. Να δώσουμε ταυτόχρονα τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και να προωθήσουμε την απασχόληση των νέων.

Η δεύτερη αφορά στην ίδρυση ίδιου τύπου ΑΜΚΕ, ή ΙΚΕ για το έργο των Πολεοδομιών και των Δασαρχείων, με την αντίστοιχη επιπλέον κινητοποίηση μηχανικών, δασολόγων κλπ. για την απογραφή της δημόσιας περιουσίας, τον εντοπισμό των καταπατητών, την καταγραφή των πολεοδομικών, χωροταξικών, δασικών παραβάσεων. Αμείβονται με ποσοστό επί του δημοσίου εσόδου των προστίμων.

Η τρίτη αφορά, στην ίδια κατεύθυνση, την ενθάρρυνση για σύσταση ΑΜΚΕ ή ΙΚΕ με κυρίαρχη την παρουσία γεωπόνων και γεωτεχνικών σε κάθε νομό της χώρας για στήριξη αγροτών/νέων αγροτών σε αποδοτικές υψηλής αξίας καλλιέργειες και για ουσιαστική αρωγή στην αξιοποίηση προγραμμάτων ευρείας διανομής δημόσιας καλλιεργήσιμης γης σε νέους ανέργους, που μετεγκαθίστανται στην περιφέρεια. Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. είναι εξασφαλισμένη μέσω του συστήματος Γεωργικών Συμβούλων.

Η τέταρτη σχετίζεται με το καθοριστικής σημασίας ζήτημα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Όπως εξελίσσεται με τη σημερινή του μορφή-στην καλύτερη περίπτωση- θα αποτελεί θέμα αιχμής την επόμενη 5ετία! Η συγκρότηση ενός σώματος αποφοίτων των νομικών σχολών, έως και 3000, που μέσα από ταχύρρυθμη εκπαίδευση θα καθίστανται ικανοί να διεκπεραιώνουν και ξεμπλοκάρουν τα ζητήματα χορήγησης ασύλου ή/και επαναπροώθησης, θα έχει πολλαπλά πολιτικά και κοινωνικά οφέλη. Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. είναι εξασφαλισμένη από το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, της υποστήριξης της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων της μετανάστευσης. Σύμφωνα μάλιστα από πληροφορίες σε μια τέτοια πρακτική έχουν καταφύγει …οι Γερμανοί, με πολλαπλασιασμό της απόδοσης των υπηρεσιών τους στη χορήγηση ασύλου.

Οι προτάσεις αυτές ενεργοποιούμενες και εφαρμοζόμενες δεν αποτελούν τη λύση του προβλήματος της ανεργίας.
Αναδεικνύουν όμως τη μέριμνα της πολιτείας για την αναζήτηση πολλαπλών πεδίων ανάδειξης δυνατοτήτων για νέες θέσεις εργασίας. Προωθούν ταυτοχρόνως και τη δημιουργία χρήσιμων και κοινωνικά αποδοτικών θέσεων απασχόλησης και την ουσιαστική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να σωρεύουν στρατιές ρουσφετολογικών προσλήψεων. Συμβάλλουν ώστε να αποδοθεί στους δημόσιους υπάλληλους στο κέντρο και στην περιφέρεια ο ρόλος του επιτελικού σχεδιαστή και ελεγκτή.

 

Σχόλια