«Ένας χρόνος. 8.760 ώρες. 525.600 λεπτά. 31.536.000 δευτερόλεπτα. Είκοσι χιλιάδες και κάτι λέξεις είναι η συγκομιδή μου. Οι πιο ηλεκτρισμένες της ζωής μου. Οι πιο…

«Οι συνένοχοι« είναι το νέο βιβλίο του Γιάννη Τσαμουργκέλη, το οποίο επιχειρηματολογεί για τη στρεβλότητα του τραπεζικού συστήματος και τον τρόπο που αυτή συνυφαίνεται με…

Υπάρχουν βιβλία που χειρίζονται, καλά ή και λιγότερο αποτελεσματικά, το θέμα τους. Ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες αφθονούν πια τα έργα που πραγματεύονται αξιοπρεπώς ένα αντικείμενο,…