Ανάμεσα στις αλλαγές που επέφερε το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία ήταν η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων.

Να μην υπάρχει δηλαδή ένας ενιαίος τρόπος αξιολόγησης των μαθητών που θα αναδείκνυε και την αναγκαιότητα πρόσθετης διδακτικής στήριξης για τους μαθητές που έχουν μαθησιακά κενά. Για άλλη μια φορά κρύψαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.

Η προαγωγή της συντριπτικής πλειονότητας των μαθητών, ενώ σημαντικό ποσοστό δεν διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις δεν εξυπηρετεί καμιά προοδευτική πολιτική. Απλώς εξυπηρετεί συντεχνιακές λογικές για να μην θίγονται οι αδυναμίες του δημόσιου σχολείου.

Το σχολείο της ήσσονος προσπάθειας που στην πράξη εξυπηρετεί το δίδυμο Μπαλτά-Κουράκη αποτελεί εξευτελισμό της Αριστεράς. Τουλάχιστον σ΄αυτό τον τομέα είχε να επιδείξει επιτυχίες και στην Αλβανία του Εμβέρ Χότζα.

Στην Ελλάδα όμως απουσιάζει κάθε μεταρρυθμιστικό όραμα και άρχισαν οι μπαρούφες στην «Αυγή» για μνημονιακούς στο χώρο της εκπαίδευσης, όταν εκδηλώνονται αντιδράσεις των εκπαιδευτικών.

 

Σχόλια