Στις 30 Ιουνίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα Μερκούρη» διοργανώθηκε Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου 1.1.β/13 με τίτλο: «Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες α΄επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας» – Immigrants Healthcare.

Το έργο υλοποιήθηκε από τις αρχές του χρόνου έως τα τέλη Ιουνίου 2015 υπό τον συντονισμό της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ ΑΕ), σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ και τη συμμετοχή του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους» στο πλαίσιο της Δράσης 1.1/13: «Πληροφόρηση- Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα».

Η εν λόγω δράση είχε ως σκοπό:
• Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Πολιτών Τρίτων Χωρών (π.τ.χ.) σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες πρώτου επιπέδου, όπως τα κέντρα υγείας, τα ιατροκοινωνικά κέντρα και τα πολυ-ιατρεία σε μεγάλες πόλεις της χώρας όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη , το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα.
• Την ενημέρωση των Πολιτών Τρίτων Χωρών (π.τ.χ.) σχετικά με τη μετάδοση ασθενειών, την αντιμετώπιση συχνά παρουσιαζόμενων νοσημάτων και την πρόσβαση σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.
• Την ενίσχυση του προσωπικού των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών α’ επιπέδου με Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, οι οποίοι θα χειρίζονται θέματα που αφορούν Πολίτες Τρίτων Χωρών.

Πραγματοποιήθηκαν συνεχιζόμενες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών σχετικά με τις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες των πόλεων, από τους συνεργάτες του προγράμματος οι οποίοι παρείχαν παράλληλα και εξυπηρέτηση αυτών κατά της διάρκεια της εργασία τους στις ιατρικές και κοινωνικές δομές των πόλεων που συμμετείχαν στην δράση.

Σχόλια