Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν…

Μόνο άνθρωποι με ιδεολογικές εμμονές θα ξεκινούσαν το έργο τους με στόχευση την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα πειραματικά σχολεία και την κατάργηση των συμβουλίων…

Η χρεοκοπία της χώρας δημιούργησε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η εκτεταμένη φτωχοποίηση ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού αντιμετωπίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία με πρωτόγνωρο πολιτικό κυνισμό. Η άρνηση…

Ένα κοινό γνώρισμα των ανθρώπων της ιδρυτικής γενιάς της ανανεωτικής αριστεράς ήταν η αντίθεση τους στο πολιτικό βολονταρισμό. Να κάνεις δηλαδή την επιθυμία σου πραγματικότητα…