Στο φόντο της κρίσης κυριαρχούν πολλές φορές απλουστευτικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας. Η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος εντείνεται γιατί άλλοι διατείνονται ότι η έξοδος στις αγορές…

Άγγελος Παληκίδης:   Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου - Από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική πράξη. ____________________________________ Σε πολλά σχολεία της χώρα…